Luku 1. Johdanto

Sisällys

Yleiskatsaus
TortoiseMergen historia

Yleiskatsaus

TortoiseMerge on ilmainen avoimen lähdekoodin ohjelma. Se osaa näyttää erot tekstitiedostojen välillä, yhdistää muutokset, katselmoida ja ottaa käyttöön unified diff -tiedostoja, joita kutsutaan usein paikoiksi (engl. patch).

Kun työskentelet tekstitiedostojen kanssa (esim. lähdekooditiedostot, käyttöohjeitten ja verkkosivustojen html/xml-tiedostot), törmäät usein tilanteeseen, jossa on tarpeen verrata näiden tiedostojen eri versioita. Joskus saat eri version joltakulta toiselta, joskus taas haluat vain nähdä itse tekemäsi muutokset.

Jos työskentelet versionhallintajärjestelmän (esimerkiksi Subversion) kanssa, törmäät joskus ristiriitoihin päivittäessäsi työkopiotasi. Näin tapahtuu, kun joku toinen muuttaa samoja osia kuin siitä tiedostosta, jota parhaillaan työstät. Tällaisessa tilanteessa syntyneet ristiriidat pitää ratkoa käsin, ja silloin TortoiseMerge voi auttaa.

Seuraava kaavio näyttää ristiriidassa olevien tiedostojen väliset suhteet:

Kuva 1.1. Tiedostoristiriita

Tiedostoristiriita

Ristiriita voi myös syntyä, kun koetat käyttää vanhentunutta paikkatiedostoa. Mikäli TortoiseMergeä ei olisi, niin tällaisissa tapauksissa sinun pitäisi joko pyytää tuoretta versiota paikkatiedostosta tai yrittää soveltaa paikkatiedostoa käsin.

TortoiseMergen ansiosta tämä ei kuitenkaan ole enää tarpeen - ainakin jos työskentelet Subversionin kaltaisen versionhallintajärjestelmän kanssa. TortoiseMerge jäsentää paikkatiedoston sille versiolle, jolle paikkatiedosto luotiin, ja koettaa automaattisesti noutaa tämän version arkistostasi. Sitten se käyttää paikkatiedoston ja antaa sinun ja muiden katselmoida muutoksesi ko. tiedostoon. Lopuksi voit päättää, mitkä muutokset haluat pitää.