Manuals

Painikkeet ja muut kontrollit

Valinnastasi riippuen näet joko työkalurivin tai valintanauhan. Painikkeilla on työkaluvihje, joka näytetään, kun viet hiiren niiden päälle.

Ikkunan vasemmalla puolella on sijaintilevy. Sen avulla voit yhdellä vilkaisulla hahmottaa, missä kohden tiedostoa muutokset sijaitsevat. Levyssä on kolme saraketta. Vasen sarake viittaa vasempaan paneeliin, oikea sarake oikeaan paneeliin ja keskisarake alapaneeliin (jos näkyvissä). Yhden paneelin näkymässä käytetään vain vasenta saraketta. Sijaintilevyä voi käyttää myös vierityspalkkina kaikkien ikkunoiden yhtäaikaiseen vierittämiseen.

Jos kaksoisnapsautat sanaa, sen kaikki esiintymät dokumentissa korostetaan, sekä pääikkunassa että sijantipalkissa. Uusi kaksoisnapsautus poistaa korostuksen.

Jos napsautat vasenta reunusta, tai jos kolmoisnapsautat riviä, koko rivi valitaan.

Alimmaisen ikkunan alapuolella on tilarivi, joka näyttää lisättyjen ja poistettujen rivien lukumäärän Heidän ja Minun -ikkunoissa. Tilarivillä näkyy myös jäljellä olevien, ratkomattomien ristiriitojen lukumäärä.

Tilarivi sisältää myös pudotusvalikon, joka määrittää, miten tiedostoja käsitellään:

Koodaus

Koodaus määrittää, miten näyttöjen teksti näytetään, talletetaan ja luetaan. Tavallisin koodaus englanninkieliselle tekstille on ASCII (7-bittinen merkistö, josta on useita 8-bittisiä muunnelmia, esim. ISO Latin-1), mutta voit vaihtaa sen johonkin Unicode-koodaukseen, jolloin merkistö laajenee. Tuettuja Unicode-koodauksia on useita; UTF8, UTF16LE, UTF16BE, UTF32LE ja UTF32BE. Talletettujen Unicode-tiedostojen alkuun voidaan koodauksen tunnistamiseksi haluttaessa lisätä ns. tavujärjestysmerkki BOM (engl. byte order mark).

Rivinlopetukset

Yleisin rivinlopetustapa Windows-ympäristössä on merkkipari CRLF, mutta voit muuttaa sen haluamaksesi. Huomaa, että kun vaihdat rivinlopetustapaa, kaikki tiedoston rivinlopetukset muuttuvat, vaikka ne eivät alun perin olisi olleetkaan keskenään samanlaisia.

Tabulaattorit

Pudotusvalikon alussa oleva valinta määrittää, laajennetaanko TAB-näppäimen painallus tabulointimerkeiksi vai välilyönneiksi. Valinta älykäs tabulointimerkki tutkii, kumpaa tapaa on parempi käyttää jossain tietyssä yhteydessä.

Tabulaattorin koko määrittää, montako välilyöntiä lisätään, kun muokkauksen yhteydessä painetaan TAB-näppäintä, tai miten syvää sisennystä käytetään näytettäessä tabulointimerkki.

TortoiseSVN homepage