Manuals

Urejanje sporov

To se včasih imenuje tudi tristransko spajanje, prikazuje se v treh panojih. Dela pa se vedno dejansko s štiri datotekami. Datoteka, ki ni prikazana, je skupna osnovna datoteka, zadnja skupna prednica datotek, ki sta v sporu. Razmerja med vsemi tremi datotekami so prikazana na spodnjem diagramu:

Slika 2.1. Spori v datoteki

Spori v datoteki

Osnovna datoteka predstavlja najstarejšo različico datoteke, od kjer ste vi in oni začeli delati spremembe. Vaša datoteka predstavlja osnovno datoteko z vsemi spremembami, ki ste jih naredili vi, njihova pa je datoteka z vsemi spremembami, ki jih je na datoteki naredil nekdo drug. Leva stran prikazuje spremembe med njihovo datoteko in osnovno datoteko, desna pa spremembe med vašo datoteko in osnovno datoteko. Spodnji del prikazuje rezultat spajanja osnovne, vaše in njihove datoteke z možnimi spori.

V pogledu rešitve spora lahko izberete blok iz Moj ali Njihov ali obeh. V tem primeru so spremembe vidne v spodnjem delu.

TortoiseSVN homepage