Manuals

Ikone stanja vrstice

Spremenjene vrstice so označene z ikono, ki nakazuje, za kakšno spremembo gre.

Vrstica je bila dodana.

Vrstica je bila odstranjena.

Sprememba je bila preklicana s povrnitvijo na izvirno vsebino vrstice.

Vrstica vsebuje le spremembe v presledkih. Kjer je označenih več zaporednih vrstic, gre najbrž za preoblikovanje odstavka, tako da se določene besede lahko premaknejo v sosednjo vrstico.

Vrstica je bila urejana ročno z uporabo TortoiseMerge kot urejevalnika besedil.

Vrstica je sporna.

Vrstica je sporna, vendar se tega ne vidi zaradi nastavitev načina prikaza presledkov ali zaključkov vrstic.

This line is detected as being moved from / to another location.

TortoiseSVN homepage