Manuals

Појмовник

Додавање

Субверзиона команда се користи да дода фајл или фолдер у вашу радну копију. Нова ставка је додата у спремиште када урезујете.

ОСНОВНА ревизија

Текућа основна ревизија фајла или фолдера у вашој радној копији. Ово је ревизија фајла или фолдеракоја је унутра, када последње преузимање, обнављање или урезивање радило. ОСНОВНА ревизија нормално није једнака ГЛАВНОЈ ревизији.

Кривац

Ова команда је само за текст фајлове, и она означава сваку линију да прикаже ревизију спремишта у којој је последњи пут измењена, и утора који је урадио измену. Наша ГУИ имплементација се зове ТортоисеБламе и такође приказује датум/време урезивања и дневник поруку када прелетите мишем преко ревизионог броја.

Грана

Термин често коришћен у контролнм систему ревизија да опише шта се дешава када се развој раздвоји у некој тачци и прати 2 одвојене путање. Можете креирати грану ван главне развојне линије тако као да развијате нове особине без да учините главну линију нестабилном. Или можете гранати стабилну реализацију за коју ћете само фиксирати багове, док нови развој наставља на нестабилном дебл. У Субверзији грана се имплементира као јефтина копија.

Преузимање

Субверзиона команда која креира локалну радну копију у празном фолдеру скидање верзионисаних фајлова из спремишта.

Чишћење

Цитат из Субверзионе књиге: Рекурзивно чишћење радне копије, уклањањем катанаца и завршавањем незавршених операција. Ако икад добијете радна копија закључана грешку, извршите ову команду да уклоните украдене катанце и добијете вашу радну копију у корисном стању поново. Приметимо то да у овом контексту катанац се односи на локални фајлсистем закључавање, не на закључавање спремишта.

Урезивање

Субверзиона команда која се користи да пошаље измене из ваше локалне радне копије назад у спремиште, креирањем нове ревизије спремишта.

Конфликт

Када се измене из спремишта стопе са локалним изменама, понекад се ове измене јављају у истим линијама. У том случају Субверзија не може аутоматски одредити коју верзију да користи и за фајл се каже да је у конфликту. Потребно је да уредите фајл ручно и разрешите конфликт пре него можете да урежете неке друге измене.

Копирај

У Субверзионом спремишту можете креирати копију појединачног фајла или цело стабло. Ово се имплементира као јефтине копије које делују скоро као везе са оригиналом у томе да скоро не узимају простора. Правећи копије чува се историја ставке у копији, тако да можете пратити урађене измене пре него је копија урађена.

Обриши

Када обришете верзионисану ставку (и урежете измене) ставка више не постоји у спремишту после урезане ревизије. Али, свакако, она још постоји у ранијим ревизијама спремишта, тако да јој још увек можете приступити. Ако је неопходно, можете копирати обрисану ставку и васкрснути га комплетно са историјом.

Разл

Скраћеница за Прикажи разлике. Веома корисна када желите да видите тачно шта се изменило.

Извези

Команда производи копију верзионисаног фолдера, управо као радна копија, али без локалних .svn фолдера.

ФСФС

Фајлсистем у власништву Субверзије у основи спремишта. Може се користити на мрежним поделама. Подразумеван за 1.2 и новија спремишта.

ГПО

Објекат групне полисе.

ГЛАВНА Ревизија

Последња ревизија фајла или фолдера у спремишту.

Увези

Субверзиона команда за увоз целе хијерархије фолдера у спремиште у појединачној ревизији.

Закључавање

Када добијете катанац на верзионисану ставку, ви то означите у спремишту као не-урезујућа, осим из радне копије где је катанац добијен.

Дневник

Приказује историју ревизија фајла или фолдера. Такође познат као Историја.

Историја

Приказује историју ревизија фајла или фолдера. Такође познат као Дневник.

Стопи

Процес којим се измене из спремишта додају у вашу радну копију без уништавања било којих измена које сте већ урадили локално. Понекад ове измене не могу бити усклађене аутоматски и за радну копију се каже да је у конфликту.

Стапање се дешава аутоматски када ускладите вашу радну копију. Можете стапати специфичне измен из других грана користећи ТортоисеСВН Стопи команду.

Закрпа

Ако радна копија има измене само у текст фајловима, могуће је користити Субверзиону Дифф команду да се генерише један фајл преглед ових измена у Обједињеном Дифф формату. Фајл овог типа се често наводи као Закрпа, и може бити послат електронском поштом још некоме (или на мејлинг листу) и да се примени у другој радној копији. Неко без приступа за урезивање може направити измене и поднети фајл закрпу ауторизованом урезивачу да га примени. Или ако нисте сигурни о изменама можете поднети закрпу другима да је прегледају.

Својство

Уз верзионисање ваших фолдера и фајлова, Субверзија допушта да се додају верзионисани метаподаци - на које се позивамо као на особине сваког од ваших верзионисаних фолдера и фајлова. Свака особина има име и вредност, слично као регстарски кључеви. Субверзија има неке специјалне особине које користи интерно, као што је svn:eol-style. ТортоисеСВН има неке такође, као tsvn:logminsize. Можете додати ваше личне особине са било којим именом и вредношћу коју изаберете.

Премести

Ако се ваше спремиште помери, можда зато што сте га померили у различит фолдер на вашем серверу, или име домена сервера је измењено, потребно је да релоцирате вашу радну копију тако да њен УРЛ спремишта указује на нову локацију.

Примедба: ви треба да користите ову команду само ако ваша радна копија указује на исту локацију у истом спремишту, али само спремиште је померено. У осталим случајевима ви вероватно имате потребу за Пребаци команду уместо тога.

Спремиште

Спремиште је централно место где се подаци складиште и одржавају. Спремиште може бити место где су вишеструке базе података или фајлови лоцирани за расподелу преко мреже, или спремиште може бити локација која је директно доступна кориснику без да путује кроз мрежу.

Реши

Када се фајлови у радној копији оставе у конфликтном стању после стапања, ове конфликте морају уредити људи користећи уређивач (или можда ТортоисеМерге). Овај процес се означава као Решавање Конфликата. Када је то комплетно можете означити конфликтне фајлове да су решени, што дозвољава да буду урезани.

Врати на старо

Субверзија чува локалну чисту копију сваког фајла као што је био када сте последњи пут ускладите вашу радну копију. Ако направите измене и одлучите да желите да их поништите, можете користити врати команду да се вратите на чисту копију.

Ревизија

Сваки пут кад урезујете скуп измена, ви креирате једну нову ревизију у спремишту. Свака ревизија представља стање стабла спремишта у извсној тачки у његовој историји. Ако желите да се вратите назад у времену можете прегледати спремиште како је било у ревизији Н.

У другом смислу, ревизија може да укаже на скуп измена које су урађене када је ревизја креирана.

Особине ревизије (ревособ)

Исти као што фајлови имају особине то може имати и свака ревизија у спремишту. Неке специјалне ревпроп су додате аутоматски када је ревизија креирана, рецимо: svn:date svn:author svn:log који репрезентују време/датум урезивања, урезивача и дневник поруку респективно. Ове особине могу бити уређеиване, али оне нису верзионисане, тако да је свака променаперманентна и не може бити поништена.

СВН

Често-кориишћене скраћенице у Субверзији

Име Субверзионог обичног протокола који користи svnserve сервер спремишта.

Замена

Исто како Усклади-са-ревизијом мења временски прозор радне копије да гледа у рзличиту тачку историје, тако Пребаци мења просторни прозор радне копије такоа да указује на рзличит део спремишта.То је парцијално корисно када рад на деблу и гранама се разликује само у неколико фајлова. Можете пребацити вашу радну копију између два и само измењени фајлови ће бити пренети.

Обнављање

Субверзиона команда вуче задње промене из спремишта у радну копију, стапајући све измене направљене од других са локалним изенама у радној копији.

Радна копија

Ово је ваш локална кутија за слање поште, поље где радите на верзионисаним фајловима, и они нормално обитавају на вашем локалном тврдом диску. Ви креирате радну копију извршавајући Преузми из спремишта, и похрањујете ваше измене назад у спремиште користећи Урежи.

TortoiseSVN homepage