Yhteenveto

Tässä luvussa käsiteltiin joukko keskeisiä Subversion-käsitteitä: