Manuals

Avainsanojen korvaus

Jos lähde- ja kohdetiedostot on annettu, SubWCRev kopioi lähdetiedoston kohdetiedostoksi, suorittaen samalla avainsanojen laajennuksen seuraavasti:

Taulu 6.3. Luettelo käytettävissä olevista avainsanoista

AvainsanaKuvaus
$WCREV$Korvataan työkopion korkeimmalla versionumerolla.
$WCREV&$Korvataan työkopion suurimalla versionumerolla, leikaten merkkiä & seuraavalla arvolla. Esimerkki: $WCREV&0xFFFF$
$WCREV-$, $WCREV+$Korvataan työkopion suurimalla versionumerolla, johon lisätään (+) tai poistetaan (-) seuraava arvo. Esimerkki: $WCREV-1000$
$WCDATE$, $WCDATEUTC$Korvataan korkeimman version toimitusaikaleimalla. Oletusarvoisesti käytetään kansainvälistä muotoa yyyy-mm-dd hh:mm:ss. Vaihtoehtoisesti voit määritellä oman muodon, jota käytetään funktion strftime() kanssa. Esimerkki: $WCDATE=%a %b %d %I:%M:%S %p$. Luettelo tuetuista ohjausmerkeistä löytyy osoitteesta web-käyttöohje.
$WCNOW$, $WCNOWUTC$Korvataan järjestelmän nykyisellä päiväyksellä ja kellonajalla. Tätä voidaan käyttää esim. määrittämään käännösaika. Ajan muotoilu kuten $WCDATE$ yhteydessä.
$WCRANGE$Korvataan työkopion päivitysversiovälillä. Jos työkopio on yhtenäinen, tuloksena on yksi versio. Jos työkopio sisältää eri versioita (johtuen siitä, että se ei ole ajan tasalla, tai päivitä-versioon -komennosta), niin versioväli näytetään muodossa 100:200.
$WCMIXED$$WCMIXED?TText:FText$ korvataan muodolla TText mikäli työkopiossa on useita versioita, tai muodolla FText jos näin ei ole.
$WCMODS$$WCMODS?TText:FText$ korvataan muodolla TText jos työkopiossa on paikallisia muutoksia, tai muodolla FText jos näin ei ole.
$WCUNVER$$WCUNVER?TText:FText$ korvataan muodolla TText mikäli työkopiossa on versioimattomia tiedostoja, tai muodolla FText jos näin ei ole.
$WCEXTALLFIXED$$WCEXTALLFIXED?TText:FText$ korvataan tekstillä TText mikäli kaikki ulkoiset viitteet on sidottu kiinteään versioon, tai tekstillä FText mikäli näin ei ole.
$WCISTAGGED$$WCISTAGGED?TText:FText$ korvataan tekstillä TText mikäli arkistopaikannin viittaa merkittyyn versioon, tai tekstillä FText jos näin ei ole.
$WCURL$Korvataan sen arkiston paikantimella, josta tiedoston työkopio on peräisin.
$WCINSVN$$WCINSVN?TText:FText$ korvataan tekstillä TText mikäli alkio on versioitu, tai tekstillä FText jos näin ei ole.
$WCNEEDSLOCK$$WCNEEDSLOCK?TText:FText$ korvataan tekstillä TText jos alkion svn:needs-lock-ominaisuus on asetettu, tai tekstillä FText jos näin ei ole.
$WCISLOCKED$$WCISLOCKED?TText:FText$ korvataan tekstillä TText jos alkio on lukittu, tai tekstillä FText jos näin ei ole.
$WCLOCKDATE$, $WCLOCKDATEUTC$Korvataan lukituspäiväyksellä. Ajan esitystä voidaan käyttää kuten $WCDATE$ yhteydessä.
$WCLOCKOWNER$Korvataan lukon omistajan nimellä.
$WCLOCKCOMMENT$Korvataan lukituskommentilla.
$WCUNVER$$WCUNVER?TText:FText$ korvataan muodolla TText mikäli työkopiossa on versioimattomia tiedostoja/kansioita, tai muodolla FText jos näin ei ole.


SubWCRev ei suoraan tue sisäkkäisä lausekkeita, joten et voi käyttää esimerkiksi seuraavaa lauseketta:

#define SVN_REVISION    "$WCMIXED?$WCRANGE$:$WCREV$$"

Voit kuitenkin yleensä kiertää rajoituksen esimerkiksi seuraavalla tavalla:

#define SVN_RANGE $WCRANGE$
#define SVN_REV $WCREV$
#define SVN_REVISION "$WCMIXED?SVN_RANGE:SVN_REV$"

Vihje

Jotkin näistä avainsanoista koskevat hakemistojen sijaan yksittäisiä tiedostoja, joten niiden käyttö on järkevää vain, kun SubWCRev käy läpi yksittäisen tiedoston. Tämä pätee avainsanoihin $WCINSVN$, $WCNEEDSLOCK$, $WCISLOCKED$, $WCLOCKDATE$, $WCLOCKOWNER$ ja $WCLOCKCOMMENT$.

TortoiseSVN homepage