Manuals

Opties in het contextmenu uitschakelen

Vanaf versie 1.5.0 en hoger, staat TortoiseSvn je toe om opties van het context menu uit te schakelen (eigenlijk verbergen). Aangezien dit een eigenschap is dat niet lichtvaardig zou moeten worden gebruikt, maar alleen als er een dwingende reden voor is, is er geen GUI voor aanwezig en moet dit rechtstreeks in het register worden gedaan. Dit kan gebruikt worden om bepaalde commando's uit te schakelen voor gebruikers die deze niet zouden moeten gebruiken. Maar let er wel op dat alleen de context menu opties in de Verkenner zijn verborgen. De commando's zijn nog steeds beschikbaar via andere middelen, zoals bijvoorbeeld de opdrachtregel of zelfs andere dialogen in TortoiseSVN zelf!

De registersleutels die de informatie bevatten over welke contextmenus getoond moeten worden zijn HKEY_CURRENT_USER\Software\TortoiseSVN\ContextMenuEntriesMaskLow en HKEY_CURRENT_USER\Software\TortoiseSVN\ContextMenuEntriesMaskHigh.

Elk van deze registersleutels is een DWORD waarde, waarvan elke bit correspondeert met een specifieke menuoptie. Een bit dat gezet is, betekent dat de bijbehorende menuoptie is uitgeschakeld.

Tabel C.1. Menuopties en hun waarden

WaardeMenuoptie
0x0000000000000001Ophalen
0x0000000000000002Verversen
0x0000000000000004Vastleggen
0x0000000000000008Toevoegen
0x0000000000000010Ongedaan maken
0x0000000000000020Schonen
0x0000000000000040Oplossen
0x0000000000000080Optie
0x0000000000000100Importeren
0x0000000000000200Exporteren
0x0000000000000400Maak hier archief aan
0x0000000000000800Tak/Label
0x0000000000001000Samenvoegen
0x0000000000002000Verwijderen
0x0000000000004000Hernoemen
0x0000000000008000Verversen naar revisie
0x0000000000010000Verschil
0x0000000000020000Toon logboek
0x0000000000040000Bewerk conflicten
0x0000000000080000Locatie wijzigen
0x0000000000100000Controleer op wijzigingen
0x0000000000200000Negeer
0x0000000000400000Archief-verkenner
0x0000000000800000Verklaren
0x0000000001000000Maak patch
0x0000000002000000Patch toepassen
0x0000000004000000Revisie schema
0x0000000008000000Blokkade
0x0000000010000000Blokkade opheffen
0x0000000020000000Eigenschappen
0x0000000040000000Verschil met URL
0x0000000080000000Verwijder niet-geversioneerde items
0x0000000100000000Alles samenvoegen
0x0000000200000000Vergelijk met vorige versie
0x0000000400000000Plakken
0x0000000800000000Upgrade werkkopie
0x0000001000000000Vergelijk later
0x0000002000000000Diff with 'filename'
0x0000004000000000Unified diff
0x2000000000000000Instellingen
0x4000000000000000Help
0x8000000000000000Over


Example: to disable the Relocate the Delete unversioned items and the Settings menu entries, add the values assigned to the entries like this:

0x0000000000080000
+ 0x0000000080000000
+ 0x2000000000000000
= 0x2000000080080000
      

The lower DWORD value (0x80080000) must then be stored in HKEY_CURRENT_USER\Software\TortoiseSVN\ContextMenuEntriesMaskLow, the higher DWORD value (0x20000000) in HKEY_CURRENT_USER\Software\TortoiseSVN\ContextMenuEntriesMaskHigh.

Voor het opnieuw inschakelen van de menuopties, kun je eenvoudig deze twee registersleutels verwijderen.

TortoiseSVN homepage