Manuals

Tsvncmd URL verwerker

Door speciale URL's te gebruiken is het ook mogelijk om TortoiseProc vanuit een webpagina aan te roepen.

TortoiseSVN registreert een nieuw protocol tsvncmd: wat kan worden gebruikt om snelkoppelingen aan te maken welke TortoiseSVN commando's uitvoeren. De commando's en parameters zijn dezelfde als wanneer TortoiseSVN vanaf de commandoregel wordt geautomatiseerd.

De opbouw van de tsvncmd: URL is als volgt:

tsvncmd:command:cmd?parameter:parameterwaarde?parameter:parameterwaarde

with cmd being one of the allowed commands, parameter being the name of a parameter like path or revision, and paramvalue being the value to use for that parameter. The list of parameters allowed depends on the command used.

De volgende commando's zijn toegestaan met tsvncmd: URL's:

A simple example URL might look like this:

<a href="tsvncmd:command:update?path:c:\svn_wc?rev:1234">Update</a>

or in a more complex case:

<a href="tsvncmd:command:showcompare?
url1:https://svn.code.sf.net/p/stefanstools/code/trunk/StExBar/src/setup/Setup.wxs?
url2:https://svn.code.sf.net/p/stefanstools/code/trunk/StExBar/src/setup/Setup.wxs?
revision1:188?revision2:189">compare</a>

TortoiseSVN homepage