Manuals

Ukazi TortoiseIDiff

Orodje za razlikovanje slik omogoča nekaj možnosti ukazne vrstice, s katerimi lahko določite, kako se orodje zažene. Program se imenuje TortoiseIDiff.exe.

Spodnja tabela vsebuje seznam vseh možnosti, ki jih lahko v ukazni vrstici podate orodju za razlikovanje slik.

Tabela D.2. Seznam možnosti

MožnostOpis
:leftPot do datoteke, prikazane na levi.
:lefttitleNaslov. Uporablja se pri prikazu slike namesto polne poti datoteke.
:rightPot do datoteke, prikazane na desni.
:righttitleNaslov. Uporablja se pri prikazu slike namesto polne poti datoteke.
:overlayČe je parameter podan, orodje za razlikovanje slik uporablja prekrivni način (alpha blend).
:fitČe je parameter podan, orodje za razlikovanje slik stlači sliki v okno.
:showinfoPokaže okno z informacijami o sliki.


Primer (vpisati ga je potrebno v eni vrstici):

TortoiseIDiff.exe /left:"c:\images\img1.jpg" /lefttitle:"image 1"
         /right:"c:\images\img2.jpg" /righttitle:"image 2"
         /fit /overlay

TortoiseSVN homepage