Manuals

Povzetek

V tem poglavju smo pregledali nekaj osnovnih principov sistema Subversion:

TortoiseSVN homepage