Povzetek

V tem poglavju smo pregledali nekaj osnovnih principov sistema Subversion: