Manuals

Značilnosti TortoiseSVN

Zakaj je TortoiseSVN tako dober odjemalec za Subversion? Tukaj je kratek seznam njegovih značilnosti.

Integracija z lupino

TortoiseSVN integrates seamlessly into the Windows shell (i.e. the explorer). This means you can keep working with the tools you're already familiar with. And you do not have to change into a different application each time you need the functions of version control.

And you are not limited to using the Windows Explorer; TortoiseSVN's context menus work in many other file managers, and also in the File/Open dialog which is common to most standard Windows applications. You should, however, bear in mind that TortoiseSVN is intentionally developed as an extension for the Windows Explorer. Thus it is possible that in other applications the integration is not as complete and e.g. the icon overlays may not be shown.

Prekrivne ikone

Stanje vsake datoteke pod nadzorom različic nakazuje majhna prekrivna ikona. Tako lahko hitro vidite, kakšno je stanje vaše delovne kopije.

Graphical User Interface

When you list the changes to a file or folder, you can click on a revision to see the comments for that commit. You can also see a list of changed files - just double click on a file to see exactly what changed.

The commit dialog lists all the items that will be included in a commit, and each item has a checkbox so you can choose which items you want to include. Unversioned files can also be listed, in case you forgot to add that new file.

Preprost dostop do ukazov sistema Subversion

Vsi ukazi sistema Subversion so na razpolago v kontekstnem meniju Raziskovalca. TortoiseSVN doda tja svoj lasten pomeni.

Ker je TortoiseSVN odjemalec za Subversion, vam bomo prikazali tudi nekaj značilnosti samega sistema Subversion:

Vodenje različic map

CVS upravlja le zgodovino posameznih datotek, Subversion pa ima virtualni datotečni sistem pod nadzorom različic, ki upravlja spremembe na celotnem drevesu map. Pod nadzorom so datoteke in mape. Posledica tega je, da imamo na strani odjemalca na razpolago ukaza premakni in kopiraj, ki delujeta na datotekah in mapah.

Atomične objave

Objava zapiše vse spremembe v skladišče ali pa jih sploh ne zapiše. To omogoča razvijalcem, da sestavijo in objavijo spremembe kot logične celote.

Metapodatki pod nadzorom različic

Vsaka datoteka in mapa ima prirejeno nevidno množico lastnosti. Lahko si izmislite kakršen koli par ključ/vrednost. Lastnosti so pod nadzorom različic, prav tako kot vsebina datoteke.

Izbira plasti omrežja

Subversion je vpeljal abstrakten koncept dostopa do skladišča, kar uporabnikom omogoča, da izdelajo nove omrežne mehanizme. Subversionov napredni mrežni strežnik je modul za spletni strežnik Apache, ki govori narečje protokola HTTP, imenovano WebDAV/DeltaV. To daje sistemu Subversion veliko prednosti s stališča stabilnosti in povezovanja, prinaša pa še številne dodatne zmožnosti, n. pr.: avtentikacijo, avtorizacijo, wire compression in brskanje po skladišču. Na razpolago pa je tudi manjši, samostojen strežnik za Subversion. Strežnik se pogovarja po prilagojenem protokolu, ki se ga preprosto preusmeri preko ssh.

Konsistentno upravljanje s podatki

Subversion zapisuje razlike med datotekami z dvojiškim algoritmom za razlikovanje, ki deluje tako na tekstovnih (uporabniku berljivih) kot na dvojiških (uporabniku neberljivih) datotekah. Datoteke obeh tipov so enako stisnjene in shranjene v skladišču, razlike pa se prenašajo v obeh smereh po mreži.

Učinkovita uporaba vej in oznak

Cena vej in oznak ni nujno sorazmerna z velikostjo projekta. Subversion ustvari veje in oznake tako, da projekt skopira z uporabo mehanizma, podobnega simbolnim povezavam. Tako ti operaciji trajata zelo kratek (konstanten) čas in zavzameta zelo malo prostora v skladišču.

TortoiseSVN homepage