Manuals

Povezave za prevzem

Če želite ponuditi skladišče Subversion tudi ostalim uporabnikom, lahko povezavo vključite v svojo spletno stran. Da jo naredite bolj dostopno, lahko dodate prevzemno povezavo za uporabnike TortoiseSVN.

Ko namestite TortoiseSVN, ta registrira nov protokol tsvn:. Ko uporabnik klikne na takšno povezavo, se samodejno odpre okno za prevzem z že izpolnjenim naslovom URL skladišča.

Če želite dodati takšno povezavo na svojo HTML stran, ji dodajte naslednjo kodo:

<a href="tsvn:http://project.domain.org/svn/trunk">
</a>

Of course it would look even better if you included a suitable picture. You can use the TortoiseSVN logo or you can provide your own image.

<a href="tsvn:http://project.domain.org/svn/trunk">
<img src=TortoiseCheckout.png></a>

You can also make the link point to a specific revision, for example

<a href="tsvn:http://project.domain.org/svn/trunk?100">
</a>

TortoiseSVN homepage