Manuals

Vmesnik COM

Če morate do informacij o reviziji dostopati iz drugih programov, lahko uporabite vmesnik COM programa SubWCRev. Ustvariti morate objekt SubWCRev.object, na katerem so podprte naslednje metode:

Tabela 6.4. Podprte COM/avtomatizacijske metode

NačinOpis
.GetWCInfoMetoda pregleda delovno kopijo in pridobi informacije o revizijah. Klicati jo morate pred metodami, ki so opisane v nadaljevanju. Prvi parameter je pot. Drugi parameter mora imeti vrednost true, če želite upoštevati tudi revizije map. Ta parameter je ekvivalenten stikalu -f v ukazni vrstici. Tretji parameter mora biti true, če želite vključiti tudi zunanje elemente. Ta paramter je ekvivalenten stikalu -e v ukazni vrstici.
.GetWCInfo2The same as GetWCInfo() but with a fourth parameter that sets the equivalent to the -E command line switch.
.RevisionThe highest commit revision in the working copy. Equivalent to $WCREV$.
.DateThe commit date/time of the highest commit revision. Equivalent to $WCDATE$.
.AuthorAvtor najvišje objavljene revizije, to je zadnji avtor, ki je objavil spremembe delovne kopije.
.MinRevNajnižja revizija posodobitve, kot je prikazana z $WCRANGE$
.MaxRevNajvišja revizija posodobitve, kot je prikazana z $WCRANGE$
.HasModifications'True', če obstajajo krajevne spremembe
.HasUnversionedTrue if there are unversioned items
.UrlReplaced with the repository URL of the working copy path used in GetWCInfo. Equivalent to $WCURL$.
.IsSvnItemTrue if the item is versioned.
.NeedsLockingTrue if the item has the svn:needs-lock property set.
.IsLockedTrue if the item is locked.
.LockCreationDateString representing the date when the lock was created, or an empty string if the item is not locked.
.LockOwnerString representing the lock owner, or an empty string if the item is not locked.
.LockCommentThe message entered when the lock was created.


Naslednji primer prikazuje uporabo vmesnika.

// testCOM.js - javascript file
// test script for the SubWCRev COM/Automation-object

filesystem = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");

revObject1 = new ActiveXObject("SubWCRev.object");
revObject2 = new ActiveXObject("SubWCRev.object");
revObject3 = new ActiveXObject("SubWCRev.object");
revObject4 = new ActiveXObject("SubWCRev.object");

revObject1.GetWCInfo(
  filesystem.GetAbsolutePathName("."), 1, 1);
revObject2.GetWCInfo(
  filesystem.GetAbsolutePathName(".."), 1, 1);
revObject3.GetWCInfo(
  filesystem.GetAbsolutePathName("SubWCRev.cpp"), 1, 1);
revObject4.GetWCInfo2(
  filesystem.GetAbsolutePathName("..\\.."), 1, 1, 1);

wcInfoString1 = "Revision = " + revObject1.Revision +
        "\nMin Revision = " + revObject1.MinRev +
        "\nMax Revision = " + revObject1.MaxRev +
        "\nDate = " + revObject1.Date +
        "\nURL = " + revObject1.Url + "\nAuthor = " +
        revObject1.Author + "\nHasMods = " +
        revObject1.HasModifications + "\nIsSvnItem = " +
        revObject1.IsSvnItem + "\nNeedsLocking = " +
        revObject1.NeedsLocking + "\nIsLocked = " +
        revObject1.IsLocked + "\nLockCreationDate = " +
        revObject1.LockCreationDate + "\nLockOwner = " +
        revObject1.LockOwner + "\nLockComment = " +
        revObject1.LockComment;
wcInfoString2 = "Revision = " + revObject2.Revision +
        "\nMin Revision = " + revObject2.MinRev +
        "\nMax Revision = " + revObject2.MaxRev +
        "\nDate = " + revObject2.Date +
        "\nURL = " + revObject2.Url + "\nAuthor = " +
        revObject2.Author + "\nHasMods = " +
        revObject2.HasModifications + "\nIsSvnItem = " +
        revObject2.IsSvnItem + "\nNeedsLocking = " +
        revObject2.NeedsLocking + "\nIsLocked = " +
        revObject2.IsLocked + "\nLockCreationDate = " +
        revObject2.LockCreationDate + "\nLockOwner = " +
        revObject2.LockOwner + "\nLockComment = " +
        revObject2.LockComment;
wcInfoString3 = "Revision = " + revObject3.Revision +
        "\nMin Revision = " + revObject3.MinRev +
        "\nMax Revision = " + revObject3.MaxRev +
        "\nDate = " + revObject3.Date +
        "\nURL = " + revObject3.Url + "\nAuthor = " +
        revObject3.Author + "\nHasMods = " +
        revObject3.HasModifications + "\nIsSvnItem = " +
        revObject3.IsSvnItem + "\nNeedsLocking = " +
        revObject3.NeedsLocking + "\nIsLocked = " +
        revObject3.IsLocked + "\nLockCreationDate = " +
        revObject3.LockCreationDate + "\nLockOwner = " +
        revObject3.LockOwner + "\nLockComment = " +
        revObject3.LockComment;
wcInfoString4 = "Revision = " + revObject4.Revision +
        "\nMin Revision = " + revObject4.MinRev +
        "\nMax Revision = " + revObject4.MaxRev +
        "\nDate = " + revObject4.Date +
        "\nURL = " + revObject4.Url + "\nAuthor = " +
        revObject4.Author + "\nHasMods = " +
        revObject4.HasModifications + "\nIsSvnItem = " +
        revObject4.IsSvnItem + "\nNeedsLocking = " +
        revObject4.NeedsLocking + "\nIsLocked = " +
        revObject4.IsLocked + "\nLockCreationDate = " +
        revObject4.LockCreationDate + "\nLockOwner = " +
        revObject4.LockOwner + "\nLockComment = " +
        revObject4.LockComment;

WScript.Echo(wcInfoString1);
WScript.Echo(wcInfoString2);
WScript.Echo(wcInfoString3);
WScript.Echo(wcInfoString4);

The following listing is an example on how to use the SubWCRev COM object from C#:

using LibSubWCRev;
SubWCRev sub = new SubWCRev();
sub.GetWCInfo("C:\\PathToMyFile\\MyFile.cc", true, true);
if (sub.IsSvnItem == true)
{
  MessageBox.Show("versioned");
}
else
{
  MessageBox.Show("not versioned");
}

TortoiseSVN homepage