Тсвнцмд УРЛ руковалац

Користећи посебни УРЛ, такође је могуће позвати ТортоисеПроц са веб странице.

ТортоисеСВН региструје нови протокол тсвнцмд: који може бити коришћен да се креира хипер веза која извршава ТортоисеСВН команде. Команде и параметри су исти као када се аутоматизује ТортоисеСВН из командне линије.

Формат тсвнцмд: УРЛ је овакав:

tsvncmd:command:cmd?parameter:paramvalue?parameter:paramvalue

са cmd које је једна од дозвољених команди са parameter који је параметар као path или revision, и paramvalue постаје вредност за коришћеље тог параметра. Листа допуштених параметара зависи од коришћених команди.

Следеће команде су дозвољене са тсвнцмд: УРЛови:

Један једноставни пример за УРЛ може изгледати као:

<a href="tsvncmd:command:update?path:c:\svn_wc?rev:1234">Update</a>

или у много сложенијем случају:

<a href="tsvncmd:command:showcompare?
url1:https://svn.code.sf.net/p/stefanstools/code/trunk/StExBar/src/setup/Setup.wxs?
url2:https://svn.code.sf.net/p/stefanstools/code/trunk/StExBar/src/setup/Setup.wxs?
revision1:188?revision2:189">compare</a>