Liite B. TortoiseMergen automatisointi

Sisällys

TortoiseMergen komentorivivalitsimet

TortoiseMerge voidaan käynnistää komentoriviparametreilla, jolloin ei tarvita Open-ikkunaa tiedostojen valitsemiseen. Tästä on hyötyä, jos haluat käyttää TortoiseMergeä toisesta sovelluksesta.

TortoiseMergen komentorivivalitsimet

Useimmat valitsimet tarvitsevat lisätietoa kuten tiedostopolun tai jonkun muun merkkijonon. Näissä tapauksissa lisää ':'-merkki valitsimeen ja lisää tiedostopolku/merkkijono perään. Esimerkki:

/base:"c:\folder\minun kantatiedostoni.txt"

Taulu B.1. Luettelo komentorivivalitsimista

KomentoKuvaus
/?Näyttää tärkeimmät komentorivivalitsimet.
/helpSama kuin ?.
/baseMäärittää kantatiedoston, jota käytetään kolmiosaisissa vertailuissa. Tämä on vertailtavien tiedostojen yhteinen kantaversio, vaikka sitä ei näytetä erillisessä ikkunassa. Kaksiosaisissa vertailuissa tämä on vasen tiedosto.
/basenameKantatiedoston nimi. Tämä näytetään näytön otsikossa tiedostopolun sijaan. Kolmiosaisissa vertailuissa se näytetään otsikon työkaluvihjeessä.
/theirsMäärittelee heidän-tiedoston, jota käytetään kolmiosaisissa vertailuissa vasemmassa paneelissa.
/theirsnameHeidän-tiedoston nimi. Tämä näytetään otsikossa tiedostopolun sijaan.
/mineMäärittelee minun-tiedoston, jota käytetään kolmiosaisissa vertailuissa oikeassa paneelissa. Kaksiosaisille vertailuille tämä on oikeanpuoleinen tiedosto.
/minenameMinun-tiedoston nimi. Tämä näytetään otsikossa tiedostopolun sijaan.
/mergedMäärittelee kolmiosaisissa vertailuissa käytetyn tulostiedoston yhdistetty nimen. Yhdistämisen / ristiriitojen ratkonnan tulos talletetaan tähän tiedostoon. Mikäli polku on asettamatta, TortoiseMerge kysyy käyttäjältä, mihin tulos talletetaan.
/mergednameYhdistetyn tiedoston nimi. Tämä näytetään otsikossa tiedostopolun sijaan.
/patchpathPolku, johon paikka tulisi käyttää. Jos et aseta tätä, TortoiseMerge yrittää itse löytää polun, joka täsmää paikkatiedostossa olevien polkujen kanssa. Tämä voi tosin viedä hyvin kauan.
/patchoriginalAlkuperäisen, paikattavan tiedoston nimi. Käytetään näytön otsikolle.
/patchpatchedPaikatun tulostiedoston nimi. Käytetään näytön otsikkoon.
/diffPolku paikkatiedostoon, joka käytetään johonkin hakemistoon.
/onewayPakottaa TortoiseMergen käynnistymään yhden paneelin näkymässä, ohittaen Asetukset-valikon määritykset.
/reversedpatchVaihtaa vasemman ja oikean näkymän vertailtaessa kahta tiedostoa.
/createunifieddiffLuo unified diff-muotoisen tiedoston (paikkatiedoston) kahdesta valitsimilla /origfile:"polku_alkuperäiseen_tiedostoon" ja /modifiedfile:"polku_muutettuun_tiedostoon" määritellyistä tiedostoista. Kohdetiedoston polku asetetaan valitsimella /outfile:"polku_tulos_paikkatiedostoon". Mikäli valitsinta /outfile ei ole annettu, tiedoston talletusikkuna näytetään käyttäjälle, josta hän voi valita, mihin paikkatiedosto talletetaan. Huomaa: Jos valitsin /createunifieddiff on määritelty, kaikki muut valitsimet ohitetaan.
/lineMäärittää rivinumeron, jolle siirrytään tiedostojen avaamisen jälkeen.
/readonlyEstää tiedoston muokkauksen. TortoiseMerge-ohjelman muokkausominauudet on estetty.


Voit myös välittää yksinkertaisia tiedostonimiä komentorivillä ollaksesi yhteensopiva muiden diff-ohjelmien kanssa. Yksinkertaistetussa muodossa komentorivi on

TortoiseMerge Kantatiedostopolku Minuntiedostopolku [ Heidäntiedostopolku ]

Jos kaksi tiedostoa annetaan, niitä vertaillaan. Mikäli annetaan kolme tiedostoa, ensimmäisen oletetaan olevan kantaversion (BASE), ja kahta muuta verrataan siihen kolmiosaisella vertailulla.