Painikkeet ja muut kontrollit

Valinnastasi riippuen näet joko työkalurivin tai valintanauhan. Painikkeilla on työkaluvihje, joka näytetään, kun viet hiiren niiden päälle.

Ikkunan vasemmalla puolella on sijaintilevy. Sen avulla voit yhdellä vilkaisulla hahmottaa, missä kohden tiedostoa muutokset sijaitsevat. Levyssä on kolme saraketta. Vasen sarake viittaa vasempaan paneeliin, oikea sarake oikeaan paneeliin ja keskisarake alapaneeliin (jos näkyvissä). Yhden paneelin näkymässä käytetään vain vasenta saraketta. Sijaintilevyä voi käyttää myös vierityspalkkina kaikkien ikkunoiden yhtäaikaiseen vierittämiseen.

Jos kaksoisnapsautat sanaa, sen kaikki esiintymät dokumentissa korostetaan, sekä pääikkunassa että sijantipalkissa. Uusi kaksoisnapsautus poistaa korostuksen.

Jos napsautat vasenta reunusta, tai jos kolmoisnapsautat riviä, koko rivi valitaan.

Alimmaisen ikkunan alapuolella on tilarivi. Se näyttää lisättyjen ja poistettujen rivien lukumäärät Heidän ja Minun osalta, sekä lisäksi jäjellä olevien ratkaisemattomien ristiriitojen lukumäärän. Näet myös rivinlopetustyylin, merkkikoodauksen (ASCII, UTF-8 jne.) ja tiedon tavujärjestysmerkistä (BOM). Voit muuttaa näitä asetuksia kaksoisnapsauttamalla tilarivin sarakkeita. Tilarivin vasenta puolta käytetään aputekstien näyttämiseen, kun viet hiiren jonkun kontrollin päälle.