Manuals

Slovník pojmů

Přidat

Příkaz Subversion, který slouží k přidání souboru nebo adresáře do Vaší pracovní kopie. Nové položky jsou do úložiště přidány při odevzdání.

Základní revize

Aktuální základní revize souboru nebo adresáře ve Vaší pracovní kopii . Jedná se o revizi, v které soubor nebo adresář byl, při posledním spuštění získání, aktualizace nebo odevzdání. BASE revize se obvykle rovná revizi HEAD.

Obvinit

Tento příkaz je pouze pro textové soubory, okomentuje každý řádek pro zobrazení revize úložiště, v němž byl naposledy změněn a autora, který tuto změnu provedl. Naše GUI implementace se nazývá TortoiseBlame a také ukazuje datum, čas a zprávu odevzdání, když podržíte myš nad číslem revize.

Větev

Termín často používaný v systémech pro správu verzí pro popis co se stane, když se vývoj na určitém místě rozdělí a pokračuje po 2 samostatných cestách. Můžete vytvořit větev mimo hlavní linii vývoje, abyste mohli vyvíjet novou funkci, aniž byste hlavní linii učinili nestabilní. Nebo můžete rozvětvit stabilní verzi, na které uděláte jen opravy chyb, zatímco nový vývoj probíhá v nestabilním kmenu. V Subversion je větev zavedena jako laciná kopie.

Získat

Příkaz Subversion, který vytvoří místní pracovní kopii v prázdném adresáři stažením verzí souborů z uložiště.

Vyčistit

Citujeme z knihy Subversion: Rekurzivně vyčistí pracovní kopií, odstraní zámky a pokračuje v nedokončených operacích. Pokud někdy máte chybu pracovní kopie uzamčena, spusťte tento příkaz k odstranění starých zámků a dostaňte Vaši pracovní kopie zpět do použitelného stavu. Nezapomeňte, že v této souvislosti zámek odkazuje na zamknutí v místním souborovém systému, ne zamknutí úložiště.

Odevzdat

Tento příkaz Subversion slouží k předání změn v místní pracovní kopii zpět do úložiště, vytvářející novou revizi úložiště.

Konflikt

Když se změny z úložiště sloučí s místními změnami, někdy tyto změny nastanou na stejných řádcích. V tomto případě Subversion nemůže automaticky rozhodnout, kterou verzi použít a soubor je tak řečeno v konfliktu. Pro vyřešení konfliktu musíte upravit soubor ručně, než budete moci spáchat další změny.

Kopie

V Subversion můžete vytvořit kopii jednoho souboru nebo celého stromu. Ty jsou realizovány jako laciné kopie které působí trochu jako odkaz na původní kopii v tom, že nezabírají téměř žádný prostor. Zhotovení kopie zachová historii položky v kopii, takže můžete sledovat změny provedené dříve, než byla kopie vytvořena.

Smazat

Když odstraníte položku s verzí (a změnu odevzdáte), položka již v úložišti po odevzdané revizi neexistuje. Ale samozřejmě, že ještě existuje v předchozích revizích úložiště, takže můžete stále k ní mít přístup. Pokud je to nutné, můžete zkopírovat odstraněnou položku a vzkřísit ji úplně i s historií.

Porovnat

Zkratka pro Zobrazit Rozdíly. Velmi užitečné, pokud chcete přesně zjistit, jaké změny byly provedeny.

Exportovat

Tento příkaz vytvoří kopii adresáře s verzí, stejně jako pracovní kopie, ale bez místních adresářů .Svn.

FSFS

Vlastní backend souborového systému Subversion pro úložiště. Může být použit v sdílené síti. Výchozí pro úložiště od verze 1.2 a novější.

GPO

Objekt zásad skupiny.

revize HEAD

Poslední revize souboru nebo adresáře v úložišti.

Import

Subversion příkaz pro import celé hierarchie adresářů do úložiště v jedné revizi.

Zámek

Když si vezmete zámek na položku s verzí, označíte ji v úložišti jako neodevzdatelnou, s výjimkou pracovní kopie, kde byl zámek získán.

Záznam

Zobrazit historii revizí souboru nebo adresář. Také znám jako Historie.

Historie

Zobrazit historii revizí souboru nebo adresář. Také znám jako záznam.

Sloučit

Proces, při kterém změny z úložiště jsou přidány do Vaší pracovní kopie bez přerušení jakýchkoli změn, které jste již místně udělali. Někdy tyto změny nemohou být srovnány automaticky a pracovní kopie je tzv. v konfliktu.

Sloučení se děje automaticky při aktualizaci Vaší pracovní kopie. Můžete také sloučit konkrétní změny z jiné větve pomocí TortoiseSVN v příkazu Sloučit.

Záplata

Pokud pracovní kopie má změny pouze v textových souborech, je možné použít Subversion příkaz porovnat pro vytvoření jednoho souboru shrnující tyto změny ve formátu sjednoceného rozdílu. Soubor tohoto typu je často označován jako Záplata a může být poslán e-mailem někomu jinému (nebo do poštovního adresáře) a použít na jinou pracovní kopii. Někdo bez oprávnění k odevzdání může provést změny a předložit záplatový soubor, aby ho oprávněný vývojář mohl použít. Nebo pokud si nejste jisti provedenou změnou, může poslat záplatu ostatním k přezkoumání.

Vlastnost

Kromě Vašich adresářů a souborů Subversion umožňuje přidat i metadata s verzí - známá jako vlastnosti každému z Vašich adresářů a souborů s verzí. Každá vlastnost má název a hodnotu, podobně jako klíč v registru. Subversion má některé speciální vlastnosti, které používá vnitřně, jako je svn:EOL-style. TortoiseSVN má taky některé, jako například tsvn:logminsize. Můžete přidat vlastní vlastnosti s libovolným názvem a hodnotou, kterou zvolíte.

Přemístit

Pokud se Vaše úložiště přesune, snad proto, že jste ho přestěhovali do jiného adresáře na Vašem serveru, nebo název domény serveru se změnil, je třeba přemístit Vaši pracovní kopie tak, aby její URL úložiště odkazovalo na nové umístění.

Poznámka: měli byste používat tento příkaz pouze, pokud Vaše pracovní kopie odkazuje na stejné místo ve stejném úložišti, ale samotné úložiště se přesunulo. Za všech ostatních okolností, pravděpodobně budete muset místo toho použít příkaz Překlopit.

Úložiště

Úložiště je centrální místo, kde jsou data uložena a udržována. Úložiště může být místo, kde se nachází více databází nebo souborů pro distribuci po síti, nebo úložiště může být také místo, které je přímo přístupné uživatelům, aniž by museli cestovat po celé síti.

Vyřešit

Pokud jsou soubory v pracovní kopii ponechány po sloučení ve stavu konfliktu, musí být tyto konflikty vyřešeny člověkem pomocí editoru (nebo možná TortoiseMerge). Tento proces je označován jako Řešení konfliktů. Až toto skončí, můžete označit konfliktní soubory jako vyřešené, což jim umožní být odevzdány.

Vrátit

Subversion udržuje místní nedotčenou kopii každého souboru, jaký byl, když jste naposledy aktualizovali Vaši pracovní kopii. Pokud jste provedli změny a rozhodnete se, že je chcete vrátit, můžete použít příkaz vrátit, abyste se vrátili k původní kopii.

Revize

Pokaždé, když odevzdáte sadu změn, vytvoříte v úložišti jednu novou revize. Každá revize představuje stav stromu úložiště v určitém okamžiku v jeho historii. Pokud se chcete vrátit zpět v čase můžete úložiště prozkoumat, jaké bylo v revizi N.

V jiném smyslu, revize odkazuje na sadu změn, které byly provedeny, když byla tato revize vytvořena.

Vlastnosti revize (revvlast)

Stejně jako soubory mohou mít vlastnosti, může je mít i každá revize v úložišti. Některé speciální vlastnosti jsou přidány automaticky při vytvoření revize a sice: svn:Datum svn:autor svn:záznam které představují datum a čas odevzdání, respektive autora a zprávu záznamu. Tyto vlastnosti lze upravit, ale nemají verzi, takže každá změna je trvalá a nelze ji vrátit zpět.

SVN

Často používaná zkratka pro Subversion.

Název vlastního protokolu Subversion používaného serverem úložiště svnserve.

Překlopit

Stejně jako Aktualizovat na revizi změní časové okno pracovní kopie, aby se podívalo na jiné místo v historii, tak Překlopit změní prostorové okno pracovní kopie tak, aby ukazovalo na jinou část úložiště. To je zvláště užitečné při práci na kmeni a větvi, kde se liší jen několik souborů. Můžete mezi nimi svoji pracovní kopii překlopit a jen změněné soubory budou převedeny.

Aktualizovat

Tento příkaz Subversion stáhne poslední změny z úložiště do Vaší pracovní kopie, sloučí změny provedené ostatními s místními změnami v pracovní kopii.

Pracovní kopie

Toto je Vaše místní pískoviště, Oblast, kde budete pracovat na souborech s verzemi a obvykle sídlí na Vašem místním pevném disku. Můžete vytvořit pracovní kopii tím, že ji Získáte z úložiště a přivádíte své změny zpět do úložiště pomocí Odevzdat.

TortoiseSVN homepage