Příloha B. Automatizace TortoiseMerge

Obsah

Přepínače TortoiseMerge v příkazovém řádku

TortoiseMerge může být spuštěn s parametry příkazového řádku, abyste se vyhnuli procházení dialogovým oknem Otevřít pro výběr souborů. To je také užitečné pokud chcete použít TortoiseMerge z jiné aplikace.

Přepínače TortoiseMerge v příkazovém řádku

Většina přepínačů požaduje další informace, jako cestu, nebo nějaký jiný řetězec. V těchto případech do přepínače přidejte ':' a řetězec/cestu zadejte po něm. Příklad:

/base:"c:\adresář\můjpůvodsoubor.txt"
     

Tabulka B.1. Seznam dostupných voleb příkazové řádky

PříkazPopis
/?Zobrazí dialogové okno s nejdůležitějšími přepínači příkazového řádku.
/helpStejné jako ? .
/baseUrčuje původní soubor používaný v trojím porovnávání. Je společný předek porovnávaných souborů, ačkoli není zobrazen v samostatném okně. V dvojím porovnávání, je to soubor vlevo.
/basenameNázev původního souboru. Je zobrazen v zobrazení názvu namísto cesty k souboru. V trojím porovnávání je uveden v popisku zobrazení názvu.
/basereflectednameNázev použitý pro šablony editorconfig.
/theirsUrčuje jejich soubor používaný v trojím porovnávání, zobrazí se v levém panelu.
/theirsnameNázev jejich souboru. Je zobrazeno v zobrazení názvu namísto cesty k souboru.
/theirsreflectednameNázev použitý pro šablony editorconfig.
/mineUrčuje můj soubor používaný v trojím porovnávání, zobrazí se v pravém panelu. V dvojím porovnávání, je to soubor vpravo.
/minenameNázev mého souboru. Je zobrazen v zobrazení názvu namísto cesty k souboru.
/minereflectednameNázev použitý pro šablony editorconfig.
/merged

Určuje výsledný sloučenýsoubor používaný v trojím porovnávání. Je to cesta k souboru, kde je v důsledku sloučení/řešení konfliktů uložen.

Pokud toto není nastaveno pro trojí porovnávání, pak se TortoiseMerge zeptá kam výsledek uložit.

Pokud toto není nastaveno pro dvojí porovnávání, pak TortoiseMerge automaticky použije cestu souboru zobrazenou v pravém panelu jako cestu uložení.

/mergednameJméno sloučeného souboru. Je zobrazeno v zobrazení názvu namísto cesty k souboru.
/mergedreflectednameNázev použitý pro šablony editorconfig.
/patchpathCesta, kde by záplata měla být použita. Pokud nechcete nastavit tuto cestu, pak se TortoiseMerge bude snažit najít cestu samo, aby se shodovala s cestou v záplatovém souboru, ale to může trvat velmi dlouho.
/saverequiredPokud zadáno, donutí TortoiseMerge se zeptat na uložení souboru před ukončením, i přesto že uživatel soubory nezměnil.
/saverequiredonconflictsPokud zadáno, donutí TortoiseMerge se zeptat na uložení souboru před ukončením, pokud byly nalezeny konflikty, i přesto že uživatel soubory nezměnil.
/patchoriginalNázev původního souboru na opravu. Používá se pro zobrazení názvu.
/patchpatchedJméno výsledného záplatového souboru. Používá se pro zobrazení názvu.
/diffCesta k záplatovém/porovnávacímu souboru k použití na adresář.
/onewayDonutí TortoiseMerge spustit v jedno panelovém zobrazení namísto pohledu, který uživatel v nastavení zadal.
/reversedpatchPřepíná nezi levým a pravým zobrazením uvedených dvou souborů k porovnání.
/createunifieddiffVytvoří soubor jednotného rozdílu (záplatový soubor) dvou souborů zadaných /origfile:"cesta_k_původnímu_souboru" a /modifiedfile:"ke_změněnému_souboru". Cílová cesta se nastavuje /outfile:"cesta_k_výslednému_záplatovému_souboru". Pokud /outfile není nastaven, zobrazí se dialogové okno uložit soubor, takže uživatel může vybrat umístění pro uložení záplatového souboru. Poznámka: Pokud je nastaven /createunifieddiff, všechny ostatní parametry jsou ignorovány.
/lineUrčuje číslo řádku na které po načtení souborů přejít.
/readonlyZabraňuje souborům být upravovány. To znamená, že schopnost úpravy v TortoiseMerge je vypnuta.
/nosvnresolvePrevents TortoiseMerge from asking whether to mark a file as resolved in SVN after saving it.


Můžete také dodat jednoduché názvy souborů na příkazovém řádku pro kompatibilitu s jinými programy rozdílů. V této zjednodušené formě je příkazový řádek

TortoiseMerge CestaPůvSoubor CestaMůjSoubor [CestaJejichSoubor]

jestliže jsou evedeny dva soubory budou porovnány mezi sebou. Pokud jsou uvedeny tři soubory, první je brán jako původní soubor a ostatní dva jsou s ním porovnány v trojím porovnávání.