Manuals

Liite B. TortoiseMergen automatisointi

Sisällys

TortoiseMergen komentorivivalitsimet

TortoiseMerge voidaan käynnistää komentoriviparametreilla, jolloin ei tarvita Open-ikkunaa tiedostojen valitsemiseen. Tästä on hyötyä, jos haluat käyttää TortoiseMergeä toisesta sovelluksesta.

TortoiseMergen komentorivivalitsimet

Useimmat valitsimet tarvitsevat lisätietoa kuten tiedostopolun tai jonkun muun merkkijonon. Näissä tapauksissa lisää valitsimeen merkki ':' ja tiedostopolku/merkkijono. Esimerkki:

/base:"c:\folder\minun kantatiedostoni.txt"

Taulu B.1. Luettelo komentorivivalitsimista

KomentoKuvaus
/?Näyttää tärkeimmät komentorivivalitsimet.
/helpSama kuin ?.
/baseMäärittää kantatiedoston, jota käytetään kolmiosaisissa vertailuissa. Tämä on vertailtavien tiedostojen yhteinen kantaversio, vaikka sitä ei näytetä erillisessä ikkunassa. Kaksiosaisissa vertailuissa tämä on vasen tiedosto.
/basenameKantatiedoston nimi. Tämä näytetään näytön otsikossa tiedostopolun sijaan. Kolmiosaisissa vertailuissa se näytetään otsikon työkaluvihjeessä.
/basereflectednameTekstieditorin kaavaimille käytetty nimi.
/theirsMäärittelee heidän-tiedoston, jota käytetään kolmiosaisissa vertailuissa vasemmassa paneelissa.
/theirsnameHeidän-tiedoston nimi. Tämä näytetään otsikossa tiedostopolun sijaan.
/theirsreflectednameTekstieditorin kaavaimille käytetty nimi.
/mineMäärittelee minun-tiedoston, jota käytetään kolmiosaisissa vertailuissa oikeassa paneelissa. Kaksiosaisille vertailuille tämä on oikeanpuoleinen tiedosto.
/minenameMinun-tiedoston nimi. Tämä näytetään otsikossa tiedostopolun sijaan.
/minereflectednameTekstieditorin kaavaimille käytetty nimi.
/merged

Määrittää tuloksena syntyvän yhdistetyn tiedoston. Yhdistämisristiriitojen tulokset tallennetaan tänne.

Mikäli tätä ei ole asetettu kolmen tiedoston vertailussa, TortoiseMerge kysyy käyttäjältä, minne tulos tallennetaan.

Mikäli tätä ei ole asetettu kahden tiedoston vertailussa, TortoiseMerge käyttää talletuspolkuna automaattisesti oikeanpuoleisessa ikkunassa näytetyn tiedoston sijaintia.

/mergednameYhdistetyn tiedoston nimi. Tämä näytetään otsikossa tiedostopolun sijaan.
/mergedreflectednameTekstieditorin kaavaimille käytetty nimi.
/patchpathPolku, johon paikka tulisi käyttää. Jos et aseta tätä, TortoiseMerge yrittää itse löytää polun, joka täsmää paikkatiedostossa olevien polkujen kanssa. Tämä voi tosin viedä hyvin kauan.
/saverequiredMikäli määritelty, pakottaa TortoiseMergen tarjoamaan tiedoston talletusta ennen lopetusta, vaikkei siihen olisi tehty muutoksia.
/saverequiredonconflictsMikäli määritelty, pakottaa TortoiseMergen tarjoamaan ristiriitoja sisältävälle tiedostolle talletusta ennen lopetusta, vaikkei siihen olisi tehty muutoksia.
/patchoriginalAlkuperäisen, paikattavan tiedoston nimi. Käytetään näytön otsikolle.
/patchpatchedPaikatun tulostiedoston nimi. Käytetään näytön otsikkoon.
/diffPolku paikkatiedostoon, joka käytetään johonkin hakemistoon.
/onewayPakottaa TortoiseMergen käynnistymään yhden paneelin näkymässä, ohittaen Asetukset-valikon määritykset.
/reversedpatchVaihtaa vasemman ja oikean näkymän vertailtaessa kahta tiedostoa.
/createunifieddiffLuo unified diff-muotoisen tiedoston (paikkatiedoston) kahdesta valitsimilla /origfile:"polku_alkuperäiseen_tiedostoon" ja /modifiedfile:"polku_muutettuun_tiedostoon" määritellyistä tiedostoista. Kohdetiedoston polku asetetaan valitsimella /outfile:"polku_tulos_paikkatiedostoon". Mikäli valitsinta /outfile ei ole annettu, tiedoston talletusikkuna näytetään käyttäjälle, josta hän voi valita, mihin paikkatiedosto talletetaan. Huomaa: Jos valitsin /createunifieddiff on määritelty, kaikki muut valitsimet ohitetaan.
/lineMäärittää rivinumeron, jolle siirrytään tiedostojen avaamisen jälkeen.
/readonlyEstää tiedoston muokkauksen. TortoiseMerge-ohjelman muokkausominauudet on estetty.
/nosvnresolveEstää TortoiseMergeä kysymästä, merkitäänkö ristiriita ratkaistuksi talletuksen jälkeen.


Voit myös välittää yksinkertaisia tiedostonimiä komentorivillä ollaksesi yhteensopiva muiden diff-ohjelmien kanssa. Yksinkertaistetussa muodossa komentorivi on

TortoiseMerge KantaTiedostopolku MinunTiedostopolku [ HeidänTiedostopolku ]

Jos kaksi tiedostoa annetaan, niitä vertaillaan. Mikäli annetaan kolme tiedostoa, ensimmäisen oletetaan olevan BASE-versio, ja kahta muuta verrataan siihen.

TortoiseSVN homepage