Manuals

Asetukset

Pääasetussivu

Kuva 3.6. Asetusten pääsivu

Asetusten pääsivu

Useimmat asetukset ovat itsensä selittäviä, mutta muutamat seikat vaativat selvennystä.

Valinta Varmista alkuperäinen tiedosto nimeää alkuperäisen tiedoston työkopiossa nimellä tiedostonimi.bak ennen muokatun tiedoston tallettamista.

Käytä UTF-8 -muotoa kun asetettu, ANSI-tiedostot avataan ja talletetaan UTF-8 -muodossa.

Rivin sisäisen vertailun maksimirivinpituus TortoiseMerge voi olla hidas näyttäessään rivin sisäistä vertailua erittäin pitkille riveille. Tästä syystä rivin sisäistä vertailua näytetään vain 3000 merkkiä lyhyemmille riveille. Voit muuttaa arvoa täällä.

Valinta Ohita rivinloput piilottaa muutokset, jotka johtuvat pelkästään eroista rivinlopetustyyleissä.

Valinta Ohita merkkitasoerot piilottaa muutokset, jotka johtuvat vain tekstin merkkien tasoista. Tämä voi olla näppärää esimerkiksi Visual Basicin kaltaisissa sovelluksissa, jotka muuttavat muuttujien nimien tasoa varoittamatta.

Väriasetussivu

Kuva 3.7. Asetusten värisivu

Asetusten värisivu

Tämän ikkunan avulla voit valita erilaisten muutosten esittämiseen käytetyt taustavärit.

Normaali
Kaikki muuttumattomat rivit ja rivit, joilla muutokset on piilotettu.
Lisätty
Rivit, jotka on lisätty.
Poistettu
Rivit, jotka on poistettu.
Muutettu
Rivit, joilla on melko pieniä muutoksia, ja joille näytetään rivin sisäiset erot. Tätä väriä käytetään muuttumaton osaan rivin sisällöstä. Muuttuneet osat näytetään käyttäen rivin sisällä lisätty ja poistettu -värejä, jotka on kuvattu alla. Jos Väritä rivin sisäiset muutokset ei ole päällä, tätä väriä ei käytetä ja muutetut rivit esitetään aina korvauksina.
Ristiriidassa
Kun samaa riviä on muutettu molemmissa tiedostoissa.
Ristiriita ratkaistu
Kun samaa riviä on muutettu molemmissa tiedostoissa ja olet valinnut, kumpaa versiota tulisi käyttää.
Tyhjä
Kun rivejä on lisätty toiseen paneeliin, ja vastaavia rivejä ei ole tässä paneelissa.
Rivin sisällä lisätty teksti
Kun rivin sisäiset muutokset näytetään, lisätty teksti näytetään tällä värillä.
Rivin sisällä poistettu teksti
Kun rivin sisäiset muutokset näytetään, poistettu teksti näytetään tällä värillä.
Sekalaiset tyhjämerkit
Tyhjämerkit esitetään normaalista tekstistä poikkeavalla värillä.
Käytä tummaa tilaa.
Asettaa käyttöliittymän tumman tilan. Tämä vaatii vähintään Windows 10 -version 1809.

TortoiseSVN homepage