Manuals

Bijlage B. Automatiseer TortoiseMerge

Inhoudsopgave

TortoiseMerge Commando Parser Opties

TortoiseMerge kan worden gestart door middel van een commando met opties, zonder dat daarvoor eerst via het menu Open het bestand op gezocht hoeft te worden. Dit is handig wanneer je TortoiseMerge start vanuit een ander software pakket.

TortoiseMerge Commando Parser Opties

Most switches require additional information like a path or some other string. In those cases, append an ':' to the switch and put the string/path after it. Example:

/base:"c:\folder\my base file.txt"
      

Tabel B.1. De lijst met beschikbare commando opties

CommandoBeschrijving
/?Geeft een dialoogvenster weer met de belangrijkste commondo opties.
/helpHet zelfde als ?.
/baseSpecificeert het Basismap: bestand voor een drie-wegs vergelijking. Dit is het gemeenschappelijke bronbestand van de bestanden die vergeleken worden, maar dit bestand wordt niet in een apart venster weergegeven. Bij twee-weg vergelijkingen is dit het linker bestand.
/basenameDe naam van het basis bestand. Deze wordt in plaats van het bestandspad weergegeven in de titel balk. Bij drie-wegs weergave wordt dit weergegeven in een tooltip van de weergave titel balk.
/basereflectednameThe name to use for editorconfig templates.
/theirsSpecificeert theirs bestand gebruikt voor drie-wegs vergelijkingen, zoals weergegeven wordt in het linker venster.
/theirsnameDe naam van Hun bestand. Deze wordt in plaats van het bestandspad weergegeven in de titel balk.
/theirsreflectednameThe name to use for editorconfig templates.
/mineSpecificeert mijn bestand zoals gebruikt in drie-wegs weergave en wordt weergegeven in het rechter venster. Bij twee-wegs vergelijkingen wordt dit bestand ook in het rechter venster weergegeven.
/minenameDe naam van mijn bestand. Deze wordt in plaats van het bestandspad weergegeven in de titel balk.
/minereflectednameThe name to use for editorconfig templates.
/merged

Specifies the resulting merged file used in diffs. This is the file path where the result of the merge/conflict resolving is saved.

If this is not set for a three-way diff, then TortoiseMerge will ask the user where to save the result.

If this is not set for a two-way diff, then TortoiseMerge will automatically use the path of the file shown in the right view as the save path.

/mergednameDe naam van het samengevoegde bestand. Deze wordt in plaats van het bestandspad weergegeven in de titel balk.
/mergedreflectednameThe name to use for editorconfig templates.
/patchpathHet pad waar een Patch op toegepast moet worden. Als dit pad niet ingesteld is, zal TortoiseMerge proberen zelf een pad te vinden dat overeenkomt met de paden die gebruikt zijn in de Patch file, maar dit kan ongeveer zeer lang duren.
/saverequiredIf specified, forces TortoiseMerge to ask to save the file before exiting, even if the user does not modify the files.
/saverequiredonconflictsIf specified, forces TortoiseMerge to ask to save the file before exiting if there are conflicts found, even if the user does not modify the files.
/patchoriginalDe naam van het originele bestand. Wordt gebruikt in de titel.
/patchpatchedDe naam van het resultaat patch bestand. Wordt gebruikt voor de weergave titel.
/diffHet pad naar het patch/verschil bestand om toe te passen op een map.
/onewayForceert TortoiseMerge te starten met slechts één venster ongeacht de instellingen van de gebruiker.
/reversedpatchWisselt het linker en rechter venster van de twee te vergelijken geselecteerde bestanden.
/createunifieddiffCreëert een standaard verschil bestand (patch bestand) van twee bestand gespecificeerd door placeholder-1/> en /modifiedfile:"path_naar_gewijzigd_bestand". Het doelpad wordt aangegeven door /outfile:"path_naar_resultaat_patchbestand". Als /outfile niet ingevuld is, zal er een dialoogvenster getoond worden aan de gebruiker, zodat deze de locatie aan kan geven waar het patchbestand opgeslagen moet worden. Noot: Als /createunifieddiff gedefinieerd is, worden alle andere parameters genegeerd.
/lineSpecificeert een regelnummer waarnaar gesprongen moet worden als het bestand geladen is.
/readonlyVoorkomt dat het bestand aangepast kan worden. Dit betekent dat de bewerk-opties van TortoiseMerge uitgeschakeld zijn.
/nosvnresolvePrevents TortoiseMerge from asking whether to mark a file as resolved in SVN after saving it.


You can also supply simple filenames on the command line for compatibility with other diff programs. In this simplified form the command line is

TortoiseMerge BaseFilePath MyFilePath [ TheirFilePath ]
      

If two files are given they will be compared with each other. If three files are given, the first is taken as the BASE file, and the other two are compared with it in a three-way diff.

TortoiseSVN homepage