Manuals

Poglavje 1. Uvod

Kazalo

Pregled
Zgodovina TortoiseMerge

Pregled

TortoiseMerge je odprtokodna aplikacija. IOmogoča pregledovanje razlik v besedilnih datotekah, spajanje teh sprememb in celo pregled in uporabo datotek poenotene razlike, pogosto imenovane datoteke popravkov.

Pri delu z besedilnimi datotekami, n. pr. datotekami izvorne kode v priljubljenem programskem jeziku ali datotekami html/xml files za vašo dokumentacijo ali spletno stran se pogosto znajdete v situaciji, ko morate primerjati različne verzije teh datotek. Včasih dobite drugo različico datoteke od sodelavca, včasih pa želite videti, kakšne spremembe ste naredili sami.

Če delate s sistemi za nadzor različic (n. pr. s sistemom Subversion), se včasih pri posodabljanju datotek pojavijo spori. To se zgodi, če nek drug uporabnik spremeni isti del datoteke kot vi. V takšnem primeru morate ročno rešiti spore. Tu vam priskoöi na pomoč TortoiseMerge.

Naslednji diagram prikazuje razmerja med datotekami, ki so udeležene v sporu:

Slika 1.1. Spori v datoteki

Spori v datoteki

TortoiseSVN homepage