Manuals

Slovar

Dodaj

Ukaz Subversion, ki se uporablja za dodajanje datoteke ali mape v delovno kopijo. Novi elementi so dodani v skladišče, ko naredite objavo.

Revizija BASE

Trenutna osnovna revizija datoteke v vaši delovni kopiji. To je različica datoteke, kakršna je bila pri zadnjem prevzemu, posodobitvi ali objavi. Revizija BASE običajno ni ista kot revizija HEAD.

Okrivi

Ta ukaz se uporablja samo pri besedilnih datotekah. Vsako vrstico datoteke označi z informacijo, v kateri reviziji je bila nazadnje spremenjena in kdo je spremembo naredil. Grafični ekvivalent temu ukazu je TortoiseBlame, ki vam pokaže tudi datum in dnevniški zapis, če greste z miško na številko revizije.

Veja

Ta izraz, ki se pri nadzoru različic pogosto uporablja, opisuje, kaj se zgodi, ko se razvoj prelomi v določeni točki in se nadaljuje v dveh smereh. Iz glavne veje lahko ustvarite vejo, da razvijate novo zmožnost programa, ne da bi naredili glavno vejo nestabilno. Lahko pa naredite vejo iz stabilne verzije programa, da naredite popravke, razvoj pa se nadaljuje na nestabilni veji. V sistemu Subversion so veje izvedene kot poceni kopije.

Prevzemi

Ukaz, ki ustvari krajevno delovno kopijo v prazni mapi in prenese datoteke pod nadzorom iz skladišča.

Čiščenje

Citat iz knjige The Subversion Book: Rekurzivno počisti delovno kopijo, tako da odstrani zaklepe in zaključi nedokončane operacije. Če se vam kdaj prikaže sporočilo delovna kopija zaklenjena, poženite ta ukaz, da ostranite zaklepe in naredite delovno kopijo spet uporabno. Upoštevajte, da v tem kontekstu zaklep pomeni zaklepanje datotečnega sistema in ne zaklepanje skladišča.

Objavi

Ta ukaz sistema Subversion se uporablja za pošiljanje sprememb v delovni kopiji nazaj na skladišče. S tem se tam ustvari nova revizija.

Spor

Ko spremembe iz skladišča spojimo s krajevnimi spremembami, se včasih spremembe zgodijo na isti vrstici. V takšnem primeru se Subversion ne more sam odločiti, katero različico naj uporabi in datoteka je v spornem stanju. Pred objavo morate datoteko ročno urediti in rešiti spor.

Kopiraj

V skladišču Subversion lahko naredite kopijo datoteke ali celotnega drevesa. Kopije so izvedene kot poceni kopije, kar je nekaj podobnega kot povezava na originalen element in ne zavzema skoraj nič prostora. Kopija ohrani zgodovino originala, tako da lahko vedno pogledate spremembe, ki so bile narejene preden se je element prekopiral.

Izbriši

Ko izbrišete datoteko pod nadzorom (in objavite spremembo), tega elementa ni več v skladišču od objavljene revizije naprej. Seveda pa še vedno obstaja v prejšnjih revizijah skladišča in tako lahko še vedno dostopate do njega. Če je potrebno, lahko skopirate izbrisan element in ga pripeljete nazaj med žive s celotno zgodovino.

Razlikuj

Bližnica za Prikaži razlike. Zelo uporabno, ko želite vedeti, kaj točno se je spremenilo.

Izvozi

Ta ukaz ustvari kopijo mape pod nadzorom, prav takšno, kot je delovna kopija, vendar brez krajevnih map .svn.

FSFS

Ekskluziven datotečni sistem za skladišča sistema Subversion. Uporablja se lahko tudi v omrežnih datotekah v skupni rabi. Privzet sistem pri različicah 1.2 in novejših.

GPO

Group policy object.

Revizija HEAD

Najnovejša revizija datoteke ali mape v skladišču.

Uvoz

Ukaz sistema Subversion, ki omogoča uvoz celotne hierarhije map v skladišče v eni reviziji.

Zaklep

Ko element pod nadzorom zaklenete, ga s tem označite v skladišču in preprečite objave, razen iz delovne kopije, ki je zaklep zahtevala.

Dnevnik

Prikaže zgodovino revizij datoteke ali mape. Uporablja se tudi termin Zgodovina.

Zgodovina

Prikaže zgodovino revizij datoteke ali mape. Uporablja se tudi termin Dnevnik.

Spoji

Proces dodajanja sprememb iz skladišča v vašo delovno kopijo, ne da ob tem povozite krajevne spremembe. Včasih sprememb ni možno samodejno spojiti in takrat je delovna kopija sporna.

Spajanje se zgodi samodejno, ko posodabljate delovno kopijo. Lahko pa opravljate spajanje specifičnih sprememb iz druge veje z uporabo ukaza Spoji.

Popravek

Če so se v delovni kopiji spremenile le besedilne datoteke, je možno z ukazom Razlikuj ustvariti datoteko s povzetkom sprememb v obliki poenotene razlike (unified diff). Datoteka takšnega tipa se pogosto imenuje popravek in se lahko uporablja za pošiljanje sprememb po elektronski pošti vašemu sodelavcu ali dopisnemu seznamu. Ta datoteka se potem uporabi na neki drugi delovni kopiji. Nekdo, ki nima pravic pisanja po skladišču, lahko naredi spremembe in ustvari popravek, ki ga objavi nek drug uporabnik, ki ustrezne pravice ima. Ali pa če niste prepričani, da so vaše spremembe dobre, lahko na ta način drugim uporabnikom pošljete spremembe v pregled.

Lastnost

Poleg vodenja različic map in datotek Subversion omogoča tudi vodenje različic meta podatkov - rečemo jim lastnosti - za vsak element pod nadzorom. Vsaka lastnost ima ime in vrednost, podobno kot register. Subversion interno uporablja nekaj posebnih lastnosti, n. pr. svn:eol-style. Tudi TortoiseSVN uporablja nekaj internih lastnosti, n. pr. tsvn:logminsize. Lahko pa dodate svoje lastnosti s poljubnim imenom in vrednostjo.

Premakni

Če se skladišče premakne (ker ste ga premaknili v drugo mapo na strežniku ali pa se je spremenilo domensko ime), morate narediti premik delovne kopije, da bodo poti URL do skladišča kazale na novo lokacijo.

Opomba: ta ukaz uporabljajte le, če delovna kopija kaže na isto lokacijo znotraj istega skladišča, skladišče pa se je premaknilo na drugo lokacijo. V vseh ostalih primerih uporabite ukaz Preklopi.

Skladišče

Skladišče je središčna lokacija, kjer se podatki shranjujejo in vzdržujejo. Skladišče je lahko lokacija, kjer so shranjene številne baze podatkov ali datoteke za distibucijo preko omrežja, lahko pa je tudi lokacija, ki je neposredno dostopna uporabniku, ne da bi uporabljal omrežje.

Reši

Ko so datoteke v delovni kopiji sporne (zaradi spajanja), mora uporabnik te spore rešiti z uporabo urejevalnika (ali pa programa TortoiseMerge). Procesu rečemo reševanje sporov. Ko ste spore rešili, označite datoteko kot rešeno, kar vam omogoča njeno objavo.

Povrni

Subversion hrani krajevno izvirno kopijo vsake datoteke, kakršna je bila ob zadnji posodobitvi. Če ste na datoteki naredili spremembe in jih želite povrniti, uporabite ukaz povrni, da dobite nazaj izvirno datoteko.

Revizija

Vsakič ko objavite spremembe, naredite novo revizijo v skladišču. Vsaka revizija predstavlja stanje skladišča ob določeni točki v njegovi zgodovini. Če želite, si lahko ogledate skladišče, kakršno je bilo ob reviziji številka N.

Drug pogled: revizija je množica sprememb, ki so bile narejene, ko je bila revizija ustvarjena.

Lastnost revizije (revprop)

Prav tako, kot imajo lastnosti datoteke, jih imajo tudi revizije v skladišču. Nekatere posebne se dodajo samodejno, ko se revizija ustvari: svn:date svn:author svn:log, ki predstavljajo datum/čas objave, avtorja in sporočilo dnevniškega zapisa. Vrednosti teh lastnosti lahko urejate, vendar upoštevajte, da niso pod nadzorom različic, tako da so spremembe trajne in se jih ne da povrniti.

SVN

Pogosto uporabljena okrajšava za Subversion.

Ime lastnega protokola sistema Subversion, ki ga uporablja strežnik skladišč svnserve.

Preklop

Prav tako kot ukaz posodobi-na-revizijo spremeni časovno okno delovne kopije, da izgleda tako, kot v neki določeni točki v zgodovini, ukaz Preklopi spremeni prostorsko okno delovne kopije, da kaže na drugo mesto v skladišču. To je uporabno predvsem takrat, kot delate na glavni veji in na stranskih vejah, na katerih je spremenjenih le nekaj datotek. Delovno kopijo lahko preklapljate, prenesejo pa se le spremenjene datoteke.

Posodobi

Ta ukaz prenese vse zadnje spremembe iz skladišča v delovno kopijo, pri tem pa spoji spremebe, ki so jih naredili ostali uporabniki, z vašimi spremembami v delovni kopiji.

Delovna kopija

To je vaš krajeni peskovnik, področje, kjer lahko delate z datotekami pod nadzorom in se običajno nahaja na vašem trdem disku. Z uporabno ukaza Prevzemi naredite delovno kopijo iz skladišča, spremembe, ki jih naredite, pa shranite v skladišče z ukazom Objavi.

TortoiseSVN homepage