Manuals

Dodatek B. Avtomatizacija TortoiseMerge

Kazalo

Stikala ukazne vrstice TortoiseMerge

TortoiseMerge lahko poženemo s parametri ukazne vrstice. Tako nam po zagonu ni potrebno izbirati datotek z ukazom Odpri. Parametri so uporabni tudi, če želite TortoiseMerge uporabljati v okviru druge aplikacije.

Stikala ukazne vrstice TortoiseMerge

Most switches require additional information like a path or some other string. In those cases, append an ':' to the switch and put the string/path after it. Example:

/base:"c:\folder\my base file.txt"
      

Tabela B.1. Seznam možnosti ukazne vrstice

UkazOpis
/?Prikaže pogovorno okno z najbolj pomembnimi stikali.
/helpEnako kot ?.
/baseDoloči osnova datoteko, ki se uporablja v trodelnem pogledu. To je skupni prednik obeh primerjanih datotek, čeprav se ne pokaže v posebnem oknu. Pri dvodelnem pogledu je to leva datoteka. Pri dvodelnem pogledu je to leva datoteka.
/basenameIme osnovne datoteke. Prikaže se v naslovu pogleda namesto poti datoteke. V tridelnem pogledu se prikaže kot namig naslova pogleda.
/basereflectednameThe name to use for editorconfig templates.
/theirsDoloči njihov datoteko, ki se uporablja v trodelnem pogledu, in jo prikaže na levi strani.
/theirsnameIme njihove datoteke. Prikaže se v naslovu pogleda namesto poti datoteke.
/theirsreflectednameThe name to use for editorconfig templates.
/mineDoloča moj datoteka se uporablja v trodelnem pogledu, prikazan na levi strani. Pri dvodelnem pogledu, je to desna datoteka.
/minenameIme moje datoteke. Prikaže se v naslovu pogleda namesto poti datoteke.
/minereflectednameThe name to use for editorconfig templates.
/merged

Specifies the resulting merged file used in diffs. This is the file path where the result of the merge/conflict resolving is saved.

If this is not set for a three-way diff, then TortoiseMerge will ask the user where to save the result.

If this is not set for a two-way diff, then TortoiseMerge will automatically use the path of the file shown in the right view as the save path.

/mergednameIme spojene datoteke. Prikaže se v naslovu pogleda namesto poti datoteke.
/mergedreflectednameThe name to use for editorconfig templates.
/patchpathPot, kamor se namesti popravek. Če poti ne nastavite, jo bo TortoiseMerge poskušal poiskati sam, vendar lahko to traja zelo dolgo
/saverequiredIf specified, forces TortoiseMerge to ask to save the file before exiting, even if the user does not modify the files.
/saverequiredonconflictsIf specified, forces TortoiseMerge to ask to save the file before exiting if there are conflicts found, even if the user does not modify the files.
/patchoriginalIme izvirne datoteke, ki jo je treba popraviti. Pokaže se kot naslov.
/patchpatchedIme zakrpane datoteke. Pokaže se kot naslov.
/diffPot do datoteke popravkov/sprememb, ki naj se namesti na mapo.
/onewayPrisili TortoiseMerge, da se zažene v enodelnem pogledu namesto v pogledu, ki ga je uporabnik nastavil v nastavitvah.
/reversedpatchZamenja levo in desno stran izbranih datotek za razlikovanje.
/createunifieddiffUstvari poenoteno datoteko razlik (patch file) za dve datoteki z /origfile:"pot_do_originalne_datoteke" in /modifiedfile:"pot_do_spremenjene_datoteke" . Ciljna pot je določena z /outfile:"pot_do_ustvarjenega_popravka" . Če /outfile ni nastavljen, se uporabniku prikaže pogovorno okno za shranjevanje datoteke, tako da lahko izbere lokacijo datoteke popravkov. Opomba: Če je nastavljen /createunifieddiff, se ostali parametri ne upoštevajo.
/lineSkok na izbrano številko vrstice po končanem odpiranju datotek.
/readonlyPrevents the file from being edited. That means the editing capabilities of TortoiseMerge are disabled.
/nosvnresolvePrevents TortoiseMerge from asking whether to mark a file as resolved in SVN after saving it.


You can also supply simple filenames on the command line for compatibility with other diff programs. In this simplified form the command line is

TortoiseMerge BaseFilePath MyFilePath [ TheirFilePath ]
      

If two files are given they will be compared with each other. If three files are given, the first is taken as the BASE file, and the other two are compared with it in a three-way diff.

TortoiseSVN homepage