Manuals

Додатак A. Keyboard Shortcuts

Садржај

Keyboard Shortcuts
General Keyboard Shortcuts
Diff-Mode Keyboard Shortcuts
Conflict Resolution Mode Keyboard Shortcuts

Листа скраћеница тастатуре и команди.

Keyboard Shortcuts

General Keyboard Shortcuts

Ctrl-Q, Ctrl-W, Escape

Написти програм

Цтрл-Ц

Копирај изабрани текст у клипборд

Ctrl-X, Shift-Del

Исеците изабрани текст у клипборд

Ctrl-V, Shift-Insert

Налепите изабрани текст из клипборда

Ctrl-Z, Alt-Backspace

Врати последње уређење

Цтрл-Ф

Отвара Нађи дијалог за тражење текста и замене

Цтрл-О

Отвори фајлове за дифф/мерге

Цтрл-С

Сачувај измене

Цтрл-Шифтт-С

Сачувај као...

F7, Ctrl-Down

Иди на следећу разлику

Shift-F7, Ctrl-Up

Иди на претходну разлику

Цтрл-Р

Поново унеси фајлове и врати све урађене измене

Цтрл-Т

Пређи између приказивања белине или не

Цтрл-Л

Пребацивање између сажимања неизмењених делова или не

Цтрл-П

Измене између прелома линија

ЦТРЛ-Г

Иди на линију

Цтрл-А

Изабери цео текст

Цтрл-мишточкић

Премотај дисплеј лево/десно

Цтрл-Таб

Прелаз између левог/десног/доњег прегледа

Ctrl-M

Toggles between marking the selected change

Diff-Mode Keyboard Shortcuts

Цтрл-Д

Пређи између један-панел дифф и два-панела разл

Ctrl-M

Toggles between marking the selected change

ЦТРЛ-У

Замењује прегледе

F12

Користи леви блок

Conflict Resolution Mode Keyboard Shortcuts

Ф8

Иди на следећи конфликт

Шифт-Ф8

Иди на претходни конфликт

Ctrl-F9

Користи леви блок

Ctrl-Shift-F9

Use left block then right block

Ctrl-F10

Користи десни блок

Ctrl-Shift-F10

Use right block then left block

TortoiseSVN homepage