Manuals

Конфликти Уређења

Ово се понекад помиње као троструко спајање и приказује се у три панела. Међутим постоје четири фајла стварно укључена. Фајл који није приказан је фајл заједничке основе, задњи заједнички предак два фајла који су сада у конфликту. Везе између три фајла приказане су на следећем дијаграму:

Слика 2.1. Фајл конфликт

Фајл конфликт

Основни фајл приказује најстарију верзију фајла, одакле Ви и Оникрећу израде измена. Мој приказује основни фајл са свим изменама које стеви урадили, и Њихов је фајл са свим изменама још неког ко их је учинио у фајлу. Леви панел приказује измене у Њихов релативно основном фајлу и десни панел приказује измене у Мој релативно основном фајлу. Доњи панел је излаз фајла где покушавате решите конфликте.

У прегледу конфликтног решења, можете изабрати да користите блок из Мој или Њихов или оба. Али у овом случају измене су приказане у доњем панелу.

TortoiseSVN homepage