Manuals

Примена закрпа

Фајл закрпе је Субверзиони обједињени дифф фајл, који садржи информације које захтевају да се примене измене у скупу фајлова. Други програмери су набављали закрпе тако да можете видети измене које су урађене и можда их урезати у спремиште. Или може бити генерисан интерно помоћу ТортоисеСВН када се упореде два фолдера. Ово се дешава када се упореде ревизије спремишта са вашим фолдером радне копије, или ако упоредите две разлике ревизија спремишта, или ако упоредите две различите путање спремишта.

У сваком случају ТортоисеМерге ће приказати мали листинг прозор фајлова укључених у закрпу. Двоструким кликом на једном од ових фајлова наћи ћете одговарајући фајл и применити измене. Леви панел приказује садржај оригиналног фајла а десни панел га приказује после примене закрпе.

Можете уредити фајл у десном панелу тачно како желите у упореди/уреди моду.

TortoiseSVN homepage