Manuals

Dodatak B. Automatizuj TortoiseMerge

Sadržaj

TortoiseMerge prekidači komandne linije

TortoiseMerge može biti pokrenut parametrima komandne linije da se izbegne prolaz kroz Otvori dijalog za izbor fajlova lično. Ovo je takođe korisno ako želite da koristite TortoiseMerge iz drugih aplikacija.

TortoiseMerge prekidači komandne linije

Većina prekidača zahteva dodatne informacije kao putanju ili neke druge stringove. U tim slučajevima dodajte ':' prekidaču i stavite string/putanju posle toga. Primer:

/base:"c:\folder\my base file.txt"
      

Tabela B.1. Lista dostupnih opcija komandne linije

KomandaOpis
/?Prikazuje dijalog boks sa najvažnijim prekidačima komandne linije.
/helpIsto kao ?.
/baseSpecificira osnova fajl korišćen u tri načina razl. Ovo je zajednički predak fajlova koji su razlikovani, takođe to nije prikazano u izdvojenom prozoru. Za dva načina ral, ovo je levi fajl.
/basenameIme osnovnog fajla. Ovo je prikazano u naslovu pregleda umesto putanja fajla. Za tri načina diff prikazano je u alatnom panelu za pregled naslova.
/basereflectednameIme koje se koristi za uređivač konfiguracija šablon.
/theirsSpecificira njihov fajl korišćen u tri načina razl, prikazana u levom panelu.
/theirsnameIme njihovog fajla. Ovo je prikazano u pregledu naslova umesto putanje fajla.
/theirsreflectednameIme koje se koristi za uređivač konfiguracija šablon.
/mineSpecificira moj fajl korišćen u tri načina razl, prikazan u desnom panelu. Za dva načina razl, ovo je desni fajl.
/minenameIme mog fajla. Ovo je prikazano u pregledu naslova umesto putanje fajla.
/minereflectednameIme koje se koristi za uređivač konfiguracija šablon.
/merged

Specificira rezultantni stopljeni fajl korišćen u dif. Ovo je putanja fajla gde je rezultat stopljen/konflikt rešenje sačuvano.

Ako ovo nije izabrano za tri-načina dif onda TortoiseMerge pita korisnika gde da sačuva rezultat.

Ako ovo nije izabrano za dva-načina dif onda će TortoiseMerge automatski koristiti putanju fajla prikazanom u desnom pregledu kao putanju čuvanja.

/mergednameIme spojenog fajla. Ovo je prikazano u pregledu naslova fajl putanje.
/mergedreflectednameIme koje se koristi za uređivač konfiguracija šablon.
/patchpathPutanja gde će zakrpa biti primenjena. Ako ne podesite ovu putanju tada će TortoiseMerge pokušati da nađe putanju sam tražeći putanje u fajlu zakrpe, ali to može uzeti vrlo dug.
/saverequiredAko se specificira, tera TortoiseMerge da pita da sačuva fajl pre izlaska, čak i ako korisnik nije izmenio fajlove.
/saverequiredonconflictsAko je specificiran, tera TortoiseMerge da pita da sačuva fajl pre izlaska ako postoji nađeni konflikt, čak i ako korisnik nije izmenio fajlove.
/patchoriginalIme originalnog fajla za zakrpu. Koristi se za pregled naslova.
/patchpatchedIme rezultujućeg fajla zakrpe. Koristi se pregled naslova.
/diffPutanja ka zakrpa/diff fajl da se primeni na folder.
/onewayForsirati TortoiseMerge da krene sa jedan-način pregled umesto pregleda koji specificira korisnik u podešavanju.
/reversedpatchPrebaci levi i desni pregled specificirana dva fajla za razlikovanje.
/createunifieddiffKreira ujedinjen raz fajl (fajl zakrpa) od dva fajla specificiranih sa /origfile:"putanja_do_originalnog_fajla" i /modifiedfile:"putanja_do_modifikovanog_fajla". Cilj putanja je podešena sa /outfile:"putanja_do_rezultantnog_fajlazakrpe". Ako /outfile nije podešen fajl sačuvaj dijalog je prikazan tako da korisnik može izabrati lokaciju da se sačuva fajl zakrpa. Beleška: Ako /createunifieddiff je podešen svi drugi parametri se zanemaruju.
/lineSpecificira broj linije na koju skočiti posle unošenja fajlova.
/readonlyPrevencija da se fajl uređuje. To znači da su uređivačke mogućnosti TortoiseMergr onemogućene.
/nosvnresolvePrevenira TortoiseMerge da pita gde markirati fajl kao rešen u SVN posle njegovog memorisanja.


Možete takođe snabdeti jednostavno ime fajla na komandnu liniju zbog kompatibilnosti sa drugim diff programima. U ovoj jednostavnoj formi komandna linija je

TortoiseMerge BaseFilePath MyFilePath [ TheirFilePath ]
      

Ako su data dva fajla za poređenje jedan sa drugim. Ako su data tri fajla prvi se uzima kao OSNOVNI fajl i druga dva se upoređuju sa njim u tri-načina diff.

TortoiseSVN homepage