Manuals

Primena zakrpa

Fajl zakrpe je Subverzioni objedinjeni diff fajl, koji sadrži informacije koje zahtevaju da se primene izmene u skupu fajlova. Drugi programeri su nabavljali zakrpe tako da možete videti izmene koje su urađene i možda ih urezati u spremište. Ili može biti generisan interno pomoću TortoiseSVN kada se uporede dva foldera. Ovo se dešava kada se uporede revizije spremišta sa vašim folderom radne kopije, ili ako uporedite dve razlike revizija spremišta, ili ako uporedite dve različite putanje spremišta.

U svakom slučaju TortoiseMerge će prikazati mali listing prozor fajlova uključenih u zakrpu. Dvostrukim klikom na jednom od ovih fajlova naći ćete odgovarajući fajl i primeniti izmene. Levi panel prikazuje sadržaj originalnog fajla a desni panel ga prikazuje posle primene zakrpe.

Možete urediti fajl u desnom panelu tačno kako želite u uporedi/uredi modu.

TortoiseSVN homepage