Manuals

Poglavlje 2. Osnovni koncepti

Sadržaj

Pregledanje i spajanje razlika
Konflikti Uređenja
Primena zakrpa

TortoiseMerge ima više različitih korišćenja:

  • Gledanje razlike između dva fajla i spajanje izmena u jedan od njih, ili izbacivanjem neželjenih izmena.

  • Uređenje konflikata između lokalnih izmena i izmena u Subverzionom spremištu prateći obnavljanje.

  • Primenjuj fajlove zakrpa i pregleda ih.

Pregledanje i spajanje razlika

U ovom modu upoređujete dva fajla. Fajl u levom panelu zamislimo da je originalni fajl (ponekad označen kao NJihov, i fajl u desnom panelu koji je modifikovan fajl (ponekad označen kao Moj.

Možete uraditi izmene zasnovane na liniji u fajlu u desnom panelu koji uključuje:

  • Vraćanje izmenjenih linija nazad kao tekst u levom panelu.

  • Korišćenje kombinacije oba bloka, ili NJihov pre Moj ili Moj pre NJihov

Možete takođe urediti fajl u desnom panelu baš kako želite u tekst uredniku. Takve linije su markirane koresteći ikonu olovku. Molim primetite da ako želite da uradite bilo koje linija/blok-zasnovane izmene opisane gore, bolje je da to uraditi najpre; kad počnete uređivanje fajla postaje nemoguće za TortoiseMerge da čuva relacije u originalnim fajlovima.

TortoiseSVN homepage