Manuals

Dugmići i druge kontrole

U zavisnosti od podešavanja vidite ili alatni pult ili traku sa meni dugmićima. Svi dugmići prikazuju oblačiće koji objašnjavaju njihovu funkciju kada preletite mišem preko njih.

Sa leve strane prozora je lokator pult. On omogućava brz vizualni pregled gde leže izmene unutar fajla. Pult ima tri kolone. Leva kolona se odnosi na levi panel, desna kolona na desni panel, centralna kolona na donji panel (ako je prisutan). U jedan-panel pregledu samo se leva kolona koristi. Lokator pult se takođe može koristiti kao pult premotavanja da premotava sve prozore simultano.

Ako dvostruko kliknete na reč onda svako pojavljivanje te reči biće osvetljeno kroz dokument, oba na glavnom panelu i lokator panelu. Dvostruki klik na reč ponovo za uklanjanje osvetljavanja.

Ako kliknete na levu marginu, ili ako trostruko kliknete u okviru linije, cela linija će biti selektovana.

Ispod donjeg prozora je statusna tabla. Ona prikazuje broj linija dodatih i obrisanih u NJihov i Moj, i broj nerešenih konflikata koji su preostali.

Statusna tabla takođe sadrži kombo boks kontrole koje indiciraju kako se fajlovima rukuje i kako se tretiraju:

Kodiranje

Kodiranje određuje kako se karakteri u pregledima uneti/sačuvani i prikazani. Najčešće kodiranje na engleskom je ASCII (što znači lokalno kodiranje OS jezika), ali možete to izmeniti da bude UTF8, UTF16LE, UTF16BE, UTF32LE i UTF32BE, sve sa ili bez bajt redosleda marke (BOM).

Završetak linija

Najčepći završetak linija u Vindousu je CRLF ali možete menjati završetak linija u što god hoćete. Primetite da ako promenite završetak linija onda svi zavšeci linija u celom fajlu biće promenjeni, čak i ako se unesu završeci linija koji nisu isti.

Tabovi

Opcija na vrhu menija kombo boksa označava da li će se tabovi ili razmaci ubaciti kada pritisnete tab taster. Opcija pametan tab karakter, ako je omogućena, koristi jedan algoritam da odredi koji je bolje koristiti.

Tab veličina određuje koliko razmak karaktera se ubacuje kada uređujete i pritsnete tab karakter, ili koliko karaktera je sledeća reč udaljena kada je tab karakter primećen.

TortoiseSVN homepage