Manuals

Ikona statusa linije

Izmenjene linije su označene ikonom da označe koji tip izmena se javlja.

Linija je dodata.

Linija je uklonjena

Izmena je poništena vraćanjem u originalni sadržaj linije.

Ova linija sadrži samo izmene razmaka. Tamo gde je označeno više konsekutivnih linija paragraf može biti ponovo prelomljen što prouzrokuje da se reči vuku u susedne linije.

Lanija je uređena ručno koristeći TortoiseMerge kao tekst uređivač.

Ova linija je u konfliktu.

Ova linija je u konfliktu, ali efekat je skriven belinom ili podešavanjem kraja-linije.

Ova linija je detektovana da je pomerena iz / u drugu lokaciju.

TortoiseSVN homepage