Obslužná rutina URL Tsvncmd

Použitím speciálních URL, je také možné volat TortoiseProc z webové stránky.

TortoiseSVN registruje nový protokol tsvncmd: který může být použit k vytváření hypertextových odkazů, které provádějí příkazy TortoiseSVN. Příkazy a parametry jsou stejné jako při automatizaci TortoiseSVN z příkazového řádku.

Formát tsvncmd: URL vypadá takto:

tsvncmd:command:příkaz?parametr:hodnotapara?parametr:hodnotapara

kde příkaz je jedním z povolených příkazů, parametr je název parametru, jako je path nebo revision a hodnotapara je hodnota použitá pro tento parametr. Seznam povolených parametrů závisí na použitém příkazu.

Následující příkazy jsou povoleny s tsvncmd: URL:

Jednoduchý příklad URL může vypadat například takto:

<a href="tsvncmd:command:update?path:c:\svn_wc?rev:1234">Update</a>

nebo ve složitějších případech:

<a href="tsvncmd:command:showcompare?
url1:https://svn.code.sf.net/p/stefanstools/code/trunk/StExBar/src/setup/Setup.wxs?
url2:https://svn.code.sf.net/p/stefanstools/code/trunk/StExBar/src/setup/Setup.wxs?
revision1:188?revision2:189">porovnat</a>