Příkazy TortoiseIDiff

Nástroj rozdílu obrázků má několik možností v příkazovém řádku, které můžete použít ke kontrole spuštění nástroje. Tento program se nazývá TortoiseIDiff.exe.

Níže uvedená tabulka uvádí všechny možnosti, které mohou být předány nástroji rozdílů obrázků na příkazovém řádku.

Tabulka D.2. Seznam dostupných možností

MožnostPopis
:leftCesta k souboru zobrazenému vlevo.
:lefttitleŘetězec názvu. Tento řetězec se používá v názvu zobrazení obrázku místo úplné cesty k souboru s obrázkem.
:rightCesta k souboru zobrazeném vpravo.
:righttitleŘetězec názvu. Tento řetězec se používá v názvu zobrazení obrázku místo úplné cesty k souboru s obrázkem.
:overlayPokud je zadán, nástroj rozdílu obrázků přepne do režimu překrytí (částečná průhlednost).
:fitPokud je zadán, nástroj rozdílu obrázků nastaví shodnou velikost obou obrázků
:showinfoZobrazí informační rámeček obrázku.


Příklad (který by měl být uveden na jednom řádku):

TortoiseIDiff.exe /left:"c:\obrázky\obr1.jpg" /lefttitle:"obrazek 1"
         /right:"c:\obrázky\obr2.jpg" /righttitle:"obrazek 2"
         /fit /overlay