Přemístit pracovní kopii

Obrázek 4.69. Dialogové okno přemístění

Dialogové okno přemístění


Pokud Vaše úložiště z nějakého důvodu změnilo své umístění (IP/URL). Možná jste dokonce zaseknutí a nemůžete odevzdávat a nechcete znovu získávat Vaši pracovní kopii z nového umístění a přesunovat všechny změněná data zpátky do nové pracovní kopie, pak TortoiseSVNPřemístit je příkaz který hledáte. V podstatě dělá velmi málo: přepíše všechny URL, které jsou spojené s každým souborem a adresářem novou URL.

Poznámka

Tato operace funguje pouze na kořen pracovní kopie. Takže tato položka kontextového menu se zobrazí pouze pro kořeny pracovní kopie.

Můžete být překvapeni zjištěním, že TortoiseSVN se spojí s úložištěm v rámci této operace. Vše, co dělá, je provedení několika jednoduchých kontrol, aby se ujistil, že nová adresa URL skutečně odkazuje na stejné úložiště jako stávající pracovní kopie.

Varování

Jedná se o velmi řídce používanou operaci. Příkaz přemístit je použit pouze pokud se URL kořene úložiště změnila. Možné důvody jsou:

  • IP adresa serveru se změnila.

  • Protokol se změnil (např. http:// na https://).

  • Kořenová cesta úložiště v nastavení serveru se změnila.

Jinak řečeno, budete muset přemístit, pokud Vaše pracovní kopie odkazuje na stejné místo ve stejném úložišti, ale úložiště se přesunulo.

Nepoužívá se, když:

  • Chcete-li přesunout do jiného úložiště Subversion. V takovém případě byste měli provést čisté získání z nového umístění úložiště.

  • Chcete-li překlopit na jinou větev, nebo adresář ve stejném úložišti. Pro toto použijte TortoiseSVNPřeklopit.... Přečtěte si „Získat nebo Překlopit...“ pro více informací.

Použijete-li přemístit v obou výše uvedených případech, naruší to Vaši pracovní kopii a dostanete mnoho nevysvětlitelných chybových zpráv při aktualizaci, odevzdání, atd. Jakmile k tomuto dojde, opravou je úplně nové získání.