Kapitola 4. Příručka Každodenního Použití

Obsah

Obecné Funkce
Překryv Ikon
Kontextové menu
Táhnout a Pustit
Běžné zkratky
Ověření
Maximalizace oken
Import dat do úložiště
Import
Import na místě
Mimořádné soubory
Získání Pracovní Kopie
Hloubka Získání
Odevzdání Vašich změn do úložiště
Dialogové okno Odevzdání
Seznam Změn
Odevzdat pouze části souborů
Vyjmout položky ze seznamu odevzdání
Zprávy Záznamu Odevzdání
Průběh Odevzdání
Aktualizovat pracovní kopii změnami od ostatních
Řešení Konfliktů
Konflikty souboru
Konflikt Vlastností
Konflikty Stromu
Získávání informací o stavu
Překryv Ikon
Podrobný Stav
Místní a Vzdálený Stav
Zobrazení rozdílů
Seznam Změn
Shelving
Dialogové Okno Záznamu Revizí
Vyvolání Dialogového Okna Záznamu Revizí
Činnosti Záznamu Revizí
Získání dodatečných informací
Zobrazení více zpráv záznamu
Aktuální Revize Pracovní Kopie
Funkce Sledování Sloučení
Změna Zpráv Záznamu a Autora
Filtrování Zpráv Záznamu
Statistické informace
Offline režim
Obnovení zobrazení
Zobrazit Rozdíly
Rozdíly souboru
Možnosti konců řádků a mezer
Porovnávání adresářů
Porovnávání snímků pomocí TortoiseIDiff
Porovnávání Dokumentů Office
Externí Nástroje Porovnání/Sloučení
Přidání nových souborů a adresářů
Kopírování/Přesun/Přejmenování Souborů a Adresářů
Ignorování Souborů a Adresářů
Shoda vzorů v seznamech k Ignorování
Mazání, Přesunutí a Přejmenování
Smazání souborů a adresářů
Přesouvání souborů a adresářů
Řešení konfliktů v názvech souborů
Oprava Přejmenování Souborů
Smazání souborů bez verze
Vrátit změny zpět
Vyčistit
Nastavení projektu
Subversion Vlastnosti
TortoiseSVN Vlastnosti projektu
Editoři vlastností
Externí položky
Externí adresáře
Externí soubory
Vytváření externích pomocí přetáhnutí
Větvení/Značkování
Vytvoření Větve nebo Značky
Jiné způsoby, jak vytvořit větev nebo značku
Získat nebo Překlopit...
Sloučení
Sloučení Rozsahu Revizí
Sloučení Dvou Různých Stromů
Nastavení Sloučení
Zhodnocení výsledků sloučení
Sledování Sloučení
Handling Conflicts after Merge
Údržba Větve Funkcí
Zamykání
Jak Zamykání v Subversion Funguje
Získání zámku
Uvolnění zámku
Kontrola stavu zámku
Převést Neuzamčené Soubory na Pouze Pro Čtení
Hákové Skripty Uzamknutí
Vytváření a Používání Záplat
Vytvoření Záplatového souboru
Použití Záplatového souboru
Kdo Změnil Který Řádek?
Obviňovat ze souborů
Obvinit Rozdíly
Průzkumník Úložiště
Grafy Revizí
Uzly Grafu Revizí
Změna zobrazení
Použití Grafu
Obnovení zobrazení
Čištění stromů
Export Pracovní Kopie Subversion
Smazání pracovní kopie ze správy verzí
Přemístit pracovní kopii
Integrace se Systémy pro Sledování Chyb/Problémů
Přidání Čísel Problémů do zpráv záznamu
Získávání informací od Systému pro Sledování Problémů
Integrace s Internetovými Prohlížeči úložiště
Nastavení TortoiseSVN
Obecná nastavení
Nastavení Grafu Revizí
Nastavení Překryvu Ikon
Nastavení sítě
Nastavení Externího Programu
Nastavení Uložených dat
Uchovávání záznamu
Hákové Skripty na Straně Klienta
Nastavení TortoiseBlame
Nastavení TortoiseUDiff
Export Nastavení TSVN
Pokročilá nastavení
Poslední krok

Tento dokument popisuje každodenní používání klienta TortoiseSVN. Toto není úvod do systémů pro správu verzí ani úvod do Subversion (SVN). Je to spíš místo, kam se můžete obrátit, když přibližně víte, co chcete dělat, ale nemůžete si vzpomenout, jak na to.

Pokud potřebujete úvod do správy verzí pomocí Subversion, pak doporučujeme přečíst si tyto fantastické knihy: Správa verzí pomocí Subversion.

Tento dokument je také nedokončená práce, stejně jako jsou TortoiseSVN a Subversion. Pokud najdete nějaké chyby, nahlašte je, prosím, do mailing listu, abychom mohli aktualizovat dokumentaci. Některé snímky obrazovek v průvodci každodenním použitím (PKP) nemusí odrážet současný stav softwaru. Prosím, odpusťte nám. Na TortoiseSVN pracujeme v našem volném čase.

Abyste získali co nejvíce z průvodce každodenním použitím:

  • Měli byste již mít nainstalován TortoiseSVN.

  • Měli byste být seznámeni se systémy pro správu verzí.

  • Měli byste znát základy Subversion.

  • Měli byste mít nastaven server a/nebo mít přístup k úložišti Subversion.

Obecné Funkce

Tato část popisuje některé funkce TortoiseSVN, které platí téměř pro všechno v manuálu. Všimněte si, že mnoho z těchto funkcí se zobrazí pouze v pracovní kopii Subversion.

Překryv Ikon

Obrázek 4.1. Průzkumník ukazující překryv ikon

Průzkumník ukazující překryv ikon


Jedním z nejviditelnějších funkcí TortoiseSVN je překryv ikon, které se objevují na soubory v pracovní kopii. Tyto ikony Vám na první pohled ukážou, které z Vašich soubory byly změněny. Prohlédněte si „Překryv Ikon“ abyste zjistili, co různé překryvy znamenají.

Kontextové menu

Obrázek 4.2. Kontextové menu pro adresář pod správou verzí

Kontextové menu pro adresář pod správou verzí


Všechny příkazy TortoiseSVN jsou volány z kontextového menu Průzkumníka Windows. Většina z nich je hned viditelná, když kliknete pravým tlačítkem myši na soubor nebo adresář. Příkazy, které jsou k dispozici, závisí na tom, zda soubor nebo adresář, nebo jeho nadřazený adresář je pod správou verzí, nebo ne. Můžete si také zobrazit menu TortoiseSVN jako součást menu Soubor v Průzkumníku.

Tip

Některé příkazy, které jsou velmi zřídka používané jsou k dispozici pouze v rozšířeném kontextovém menu. Pro zobrazení rozšířeného kontextového menu, podržte klávesu Shift, když kliknete pravým tlačítkem myši.

V některých případech se může zobrazit několik položek TortoiseSVN. To není chyba!

Obrázek 4.3. Menu Soubor v Průzkumníku pro zkratky v adresáři s verzí

Menu Soubor v Průzkumníku pro zkratky v adresáři s verzí


Tento příklad je pro zkratky bez verze uvnitř adresáře s verzí, a v menu Soubor v Průzkumníku existují tři položky TortoiseSVN. Jedna z nich je pro adresář, jedna pro tuto zkratku a třetí pro objekt, na který zkratka ukazuje. Abychom Vám pomohli se mezi nimi vyznat, ikony mají v pravém dolním rohu ukazatel, který zobrazí, zda položka v menu je pro soubor, adresář, zkratku, nebo pro více vybraných položek.

Táhnout a Pustit

Obrázek 4.4. Menu táhnutí pravým tlačítkem pro adresář pod správou verzí

Menu táhnutí pravým tlačítkem pro adresář pod správou verzí


Ostatní příkazy jsou dostupné jako ovladače táhnutí, když soubory nebo adresáře táhnete pravým tlačítkem do nového umístění uvnitř pracovní kopie, nebo když soubor nebo adresář bez verze táhnete pravým tlačítkem do adresáře, který je pod správou verzí.

Běžné zkratky

Některé běžné operace ve Windows mají známé klávesové zkratky, ale nejsou uvedeny na tlačítkách, ani v menu. Pokud nemůžete přijít na to, jak udělat něco zřejmého, jako obnovit zobrazení, podívejte se sem.

F1

To je samozřejmě nápověda

F5

Obnoví současné zobrazení. Toto je možná jeden z nejužitečnějších jedno klávesových příkazů. Například ... V Průzkumníku obnoví překryv ikon ve Vaši pracovní kopii. V dialogovém oknu odevzdání znovu prohlédne pracovní kopii, jestli tam je něco, co může být odevzdáno. V dialogovém okně Záznamu Revizí znovu zkontaktuje úložiště ke kontrole posledních změn.

Ctrl-A

Vybrat vše. Toto může být použito, pokud dostanete chybovou zprávu a chcete ji celou zkopírovat a vložit do e-mailu. Použijte Ctrl-A pro výběr chybové zprávy a poté ...

Ctrl-C

Zkopírujte zvolený text. V případě že žádný text není vybrán, ale místo toho např. položka seznam u nebo textový rámeček, pak je jejich obsah zkopírován do schránky.

Ověření

Pokud je úložiště, do kterého se pokoušíte vstoupit chráněno heslem, zobrazí se dialogové okno ověření.

Obrázek 4.5. Dialogové okno Ověření

Dialogové okno Ověření


Zadejte své uživatelské jméno a heslo. Zaškrtávací políčko uloží Vaše pověření ve výchozím adresáři Subversion: %APPDATA%\Subversion\auth ve třech podadresářích:

  • svn.simple obsahuje pověření pro základní ověření (uživatelské jméno/heslo). Nezapomeňte, že hesla jsou uložena pomocí WinCrypt API, ne ve formátu prostého textu.

  • svn.ssl.server obsahuje SSL certifikáty serveru.

  • svn.username obsahuje pověření pro ověření pouze uživatelským jménem (není třeba heslo).

Pokud chcete vymazat uchovaná ověření, můžete tak učinit ze stránky dialogového okna Uložená data v nastavení TortoiseSVN. Tlačítko Vyčistit vše vymaže všechny uložené údaje ověření všech úložišť. Na druhou stranu tlačítko Vyčistit... zobrazí dialogové okno, kde můžete zvolit která uložená data chcete smazat. Viz „Nastavení Uložených dat“.

Někteří lidé chtějí mít své údaje ověření vymazány, když se odhlásí ze systému Windows, nebo při vypnutí. Můžete toho dosáhnout použitím skriptu ke smazání adresáře %APPDATA%\Subversion\auth např.

@Echo off
rmdir /s /q "%APPDATA%\Subversion\auth"

Návod, jak tyto skripty nainstalovat naleznete na http://www.windows-help-central.com/windows-shutdown-script.html.

Pro více informací o tom, jak nastavit server pro ověřování a řízení přístupu si prohlédněte „Přístup do úložiště“.

Maximalizace oken

Mnoho dialogových oken TortoiseSVN zobrazuje spousty informací, ale je často lepší raději maximalizovat pouze výšku, nebo šířku, než maximalizovat na celou obrazovku. Pro Vaše pohodlí, existují pro tuto funkci zkratky v tlačítku Maximalizovat. Použijte prostřední tlačítko myši pro vertikální maximalizaci a pravé tlačítko myši pro horizontální maximalizaci.