Přinutit uživatele zadat zprávu záznamu

Existují dva způsoby, jak zabránit uživatelům odevzdávat s prázdnou zprávou záznamu. Jeden z nich je specifický pro TortoiseSVN, další funguje ve všech klientech Subversion, ale vyžaduje přímý přístup k serveru.

Hákový skript na serveru

Pokud máte přímý přístup k serveru úložiště, můžete nainstalovat skript před odevzdáním, který odmítne všechny odevzdání s prázdnou, nebo příliš krátkou zprávou záznamu.

V adresáři úložiště na serveru, je podadresář hooks, který obsahuje některé příklady hákových skirptů, které můžete použít. Soubor pre-commit.tmpl obsahuje ukázkový skript, který odmítne odevzdání, pokud není dodána žádná zpráva záznamu, nebo je zpráva příliš krátká. Soubor obsahuje také poznámky o tom, jak nainstalovat/používat tento skript. Stačí sledovat instrukce v tomto souboru.

Tato metoda je doporučený způsob, pokud Vaši uživatelé používají i jiné klienty Subversion než TortoiseSVN. Nevýhodou je, že odevzdání je odmítnuto serverem a díky tomu uživatelé dostanou chybové hlášení. Klient nemůže před odevzdáním vědět, že bude odmítnut. Pokud chcete, aby TortoiseSVN měl tlačítko OK vypnuté, dokud zpráva záznamu není dostatečně dlouhá, pak použijte metodu popsanou níže.

Vlastnosti projektu

TortoiseSVN využívá vlastnosti pro řízení některých jeho funkcí. Jedna z těchto vlastností je tsvn:logminsize.

Pokud ji nastavíte na adresář, pak TortoiseSVN vypne tlačítko OK ve všech dialogových oknech odevzdání, dokud uživatel nezadá zprávu záznamu s minimální délkou uvedenou ve vlastnosti.

Podrobné informace o těchto vlastnostech projektu naleznete na „Nastavení projektu“.