Vytvořit zkratku úložiště

Pokud často potřebujete otevřít průzkumníka úložiště v konkrétním umístění, můžete vytvořit zástupce na ploše pomocí rozhraní automatizace TortoiseProc. Stačí vytvořit nového zástupce a stanovit cíl na:

TortoiseProc.exe/command:repobrowser/path: "url/do/uloziste"

Samozřejmě je nutné zadat URL skutečného úložiště.