Ignorovat soubory, které už mají verzi

Pokud jste omylem přidali některé soubory, které měly být ignorovány, jak je dostanete ze správy verzí, aniž by se ztratili? Možná že máte svůj vlastní konfigurační soubor IDE, který není součástí projektu, ale který Vám zabral spoustu času nastavit přesně tak, jak se Vám líbí.

Pokud jste dosud přidání neodevzdali, pak vše, co musíte udělat, je použít TortoiseSVNVrátit Přidání... k vrácení přidání. Pak byste měli přidat soubor(y) do seznamu k ignorování, aby nebyly později znovu omylem přidány.

Pokud jsou soubory již v úložišti, musí být odstraněny z úložiště a přidán do seznamu k ignorování. Naštěstí TortoiseSVN má výhodnou zkratku pro provedení tohoto. TortoiseSVNOdstranit verzi a přidat do seznamu k ignorování nejprve označí soubor/adresář pro vymazání z úložiště, ponechávajíc si místní kopii. Také přidá tuto položku do seznamu k ignorování, takže nebude zase omylem vrácena zpět do Subversion. Jakmile je to hotovo, stačí nadřazený adresář odevzdat.