Vrátit zpět revize v úložišti

Pomocí dialogového okna záznamu revizí

Nejjednodušším způsobem, jak vrátit změny z jedné nebo více revizí, je použít dialogové okno záznamu revizí.

 1. Vyberte soubor nebo adresář, v kterém chcete vrátit změny. Pokud chcete vrátit všechny změny, měl by to být adresář nejvyšší úrovně.

 2. Vyberte TortoiseSVNZobrazit záznam k zobrazení seznamu revizí. Možná budete muset použít Zobrazit Vše nebo Dalších 100 pro zobrazení revize(í), která Vás zajímá.

 3. Vyberte revize, kterou chcete vrátit. Pokud chcete vrátit řadu revizí, zvolte první a držte klávesu Shift při výběru té poslední. Pokud chcete vybrat jednotlivé revize a rozsahy, použijte klávesu Ctrl při výběru revizí. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybrané, pak zvolte Kontextové menuVrátit změny z této revize.

 4. Nebo pokud chcete, aby dřívější revizi se stala nová HEAD revize, klikněte pravým tlačítkem myši na vybranou revizi, pak zvolte Kontextové menuVrátit se k této revizi. Tím se zbavit všech změn po vybrané revizi.

Vrátili jste změny v pracovní kopii. Podívejte se na výsledky, pak změny odevzdejte.

Pomocí dialogového okna sloučení

Pokud chcete zadat čísla revizí jako seznam, můžete použít dialogové okno sloučení. Předchozí metoda používá slučování v pozadí; tato metoda ho používá výslovně.

 1. Ve Vaší pracovní kopie zvolte TortoiseSVNSloučit.

 2. V dialogovém okně Typ sloučení vyberte Sloučit řadu revizí.

 3. V poli Z: zadejte úplnou adresu URL adresáře vaší pracovní kopie. To by mělo být zobrazeno jako výchozí URL.

 4. V poli Rozsah revizí ke sloučení zadejte seznam revizí, které chcete sloučit pro zpětné vrácení (nebo použijte dialogové okno záznamu pro jejich výběr tak jak je popsáno výše).

 5. Ujistěte se, že políčko Zpětné sloučení je zaškrtnuto.

 6. V dialogovém okně Možnosti sloučení přijměte výchozí hodnoty.

 7. Klikněte na Sloučit pro dokončení sloučení.

Vrátili jste změny ve vaší pracovní kopii. Zkontrolujte, že výsledky jsou podle vašich představ, pak změny odevzdejte.

Pomocí svndumpfilter

Vzhledem k tomu, že TortoiseSVN nikdy neztrácí data, Vaše vrácené revize stále existují jako mezilehlé revize v úložišti. Pouze revize HEAD byla změněna do předchozího stavu. Pokud chcete, aby revize zcela zmizely z Vašeho úložiště, jako kdyby vůbec neexistovaly, budete muset použít více extrémní opatření. Pokud není opravdu dobrý důvod k tomu toto udělat, není to doporučeno. Jedním z možných důvodů je, že někdo odevzdal důvěrný dokument do veřejného úložiště.

Jediným způsobem, jak odstranit data z úložiště je použití nástroje svnadmin příkazového řádku Subversion. Popis nástroje naleznete v Údržbě Úložiště.