Funkce TortoiseSVN

Co dělá z TortoiseSVN takového dobrého klienta Subversion? Zde je krátký seznam vlastností.

Integrace do Rozhraní

TortoiseSVN se hladce integruje do prostředí Windows (tj. průzkumník). To znamená, že můžete pokračovat v práci s nástroji, které už znáte. A nemusíte přepínat do jiné aplikace vždy, když potřebujete funkce správy verzí!

A nemusíte ani používat Průzkumník Windows. Kontextové menu TortoiseSVN fungují i v mnoha jiných manažerech souborů, a v dialogovém okně Soubor/Otevřít, které je společné pro většinu standardních aplikací Windows. Měli byste však mít na paměti, že TortoiseSVN je záměrně vyvinut jako rozšíření pro Průzkumník Windows. Může se stát, že v jiných aplikacích integrace není tak kompletní a např. překryvy ikon nemusí být zobrazeny.

Překryv ikon

Stav všech verzí souborů a složek je indikován malými překryvnými ikonami. Tímto způsobem můžete ihned vidět, jaký je stav vaší pracovní kopie.

Grafické Uživatelské Rozhraní

Když zobrazíte seznam změn v souboru nebo ve složce, můžete kliknout na revizi pro zhlédnutí komentářů k tomuto odevzdání. Můžete také zobrazit seznam změněných souborů - stačí dvakrát kliknout na soubor, abyste viděli, co všechno se změnilo.

Dialogové okno odevzdání zobrazuje seznam všech položek, které budou zahrnuty do odevzdání. Každá položka má zaškrtávací rámeček, takže položky, které chcete zahrnout, si můžete vybrat. Soubory bez verzí mohou být také uvedeny, v případě, že jste je zapomněl dodat, jako nový soubor.

Snadný přístup k příkazům Subversion

Veškeré příkazy Subversion jsou dostupné z kontextového menu průzkumníka. TortoiseSVN do něho přidá své vlastní podmenu.

Vzhledem k tomu, že TortoiseSVN je klient Subversion, bychom Vám také rádi ukázali i některé funkce Subversion:

Verze adresáře

CVS sleduje pouze historii jednotlivých souborů, ale Subversion zavedlo virtuální souborový systém verzí, který sleduje změny celého adresářového stromu v průběhu času. Soubory a adresáře jsou opatřeny verzí. Výsledkem je existence opravdových příkazů přesunout a kopírovat na straně klienta, které pracují se soubory a adresáři.

Atomová odevzdání

Odevzdání buď jde do úložiště úplně, nebo vůbec ne. To umožňuje vývojářům vytvářet a odevzdávat změny jako logické kousky.

Metadata s verzí

Každý soubor a adresář má přiložen neviditelný soubor vlastností. Můžete si vymyslet a ukládat libovolný pár klíčů/hodnot, které chcete. Vlastnosti jsou opatřeny verzí v průběhu času, tak jako obsah souborů.

Výběr síťových vrstev

Subversion má abstraktní pojem o přístupu k úložišti, takže je snadné pro lidi si zavést nový sítový mechanizmus. Vyspělý síťový server Subversion je modul pro webový server Apache, který používá variantu HTTP nazývanou WebDAV/DeltaV. To dává Subversion velkou výhodu v oblasti stability a interoperability, a poskytuje zdarma různé klíčové vlastnosti např.: ověření, pověření, kompresi po síti a prohlížení úložiště. Menší, samostatný server Subversion je také k dispozici. Tento server používá vlastní protokol, který lze snadno tunelovat přes ssh.

Konzistentní zpracování dat

Subversion vyjadřuje rozdíl souborů za použití binárního odlišovacího algoritmu, který pracuje shodně na textových (čitelný člověkem) i binárních (nečitelný člověkem) souborech. Oba typy souborů jsou uloženy stejně komprimované v úložišti, a rozdíly jsou přenášeny v obou směrech přes síť.

Efektivní větvení a značkování

Cena za větvení a značkování nemusí být úměrná velikosti projektu. Subversion vytváří větve a značky tím, že zkopíruje projekt, pomocí mechanismu podobný tvrdému odkazu. Proto tato operace zabírá pouze velmi malé, neměnné množství času, a velmi málo místa v úložišti.