Dialogové okno monitoru

Obrázek 5.2. Hlavní dialogové okno monitoru projektu

Hlavní dialogové okno monitoru projektu


Monitor projektů zobrazuje všechny sledované projekty v levé části ve stromu. Projekt může být přesunován, například jeden projekt může být přesunut pod jiný, což z něho učiní jeho podřazeného/podprojekt.

Kliknutím na projekt jsou vpravo zobrazeny všechny jeho zprávy odevzdání.

Projekty, které mají aktualizace jsou zobrazeny tučně spolu s číslem v závorce udávající počet nových odevzdání. Kliknutí na projekt ho automaticky označí jako přečtený.

Hlavní operace

Nástrojová lišta v horní části dialogového okna umožňuje nastavit a pracovat s monitorem projektů.

Zkontrolovat nyní

Zatímco každý sledovaný projekt je kontrolován podle nastaveného intervalu, kliknutím na toto tlačítko vynutíte okamžitou kontrolu všech projektů. Pokud se vyskytnou nějaké aktualizace, oznámení nebude zobrazeno, dokud se nezkontrolují všechny projekty.

Přidat projekt

Otevře nové dialogové okno pro přidání nové projektu ke sledování.

Upravit

Otevře dialogové okno nastavení pro zvolený projekt.

Odstranit

Odstraní zvolený projekt po zobrazení potvrzovacího okna.

Označit vše jako přečtené

Označí všechny revize v projektu jako přečtené. Nezapomeňte, že pokud zvolíte projekt s nepřečtenými revizemi, pak budou tyto revize automaticky označeny jako přečtené, jakmile zvolíte jiný projekt.

Pokud podržíte klávesu Shift při klikání na tlačítko, budou také vyčištěny všechny chybové stavy, pokud nějaké jsou.

Aktualizovat vše

Spustí příkaz Update na všech sledovaných pracovních kopiích. Projekty sledované pomocí url nejsou aktualizovány, příkaz platí pouze pro projekty se zadanou cestou pracovní kopie.

Nastavení

Zobrazí dialogové okno pro nastavení chování monitoru projektů.