Kapitola 5. Monitor projektů

Obsah

Přidávání projektů do monitoru
Dialogové okno monitoru
Hlavní operace

Monitor projektů je užitečný nástroj, který sleduje úložiště a v případě výskytu nových odevzdání Vám tuto skutečnost oznámí.

Projekty mohou být sledovány přes pracovní kopie, nebo přímo pomocí URL směřující na jejich úložiště.

Monitor projektů prozkoumá každý projekt v nastavitelném intervalu a pokaždé, když jsou zjištěna nová odevzdání, bude zobrazeno oznámení. Tento fakt také udává změna ikony v systémové liště.

Snarl

If Snarl is installed and active, then the project monitor automatically uses Snarl to show the notifications about newly detected commits.

Přidávání projektů do monitoru

Pokud monitor projektů spustíte poprvé, bude zobrazení stromu na levé straně prázdné. Pro přidání projektů klikněte na tlačítko v horní části dialogového okna pojmenovaného Přidat projekt.

Obrázek 5.1. Dialogové okno úpravy projektu v monitoru projektů

Dialogové okno úpravy projektu v monitoru projektů


Vyplňte požadované informace pro přidání projektu ke sledování. Název projektu je povinný a musí být zadán, ostatní jsou nepovinné.

Pokud je rámeček Cesta nebo URL prázdný, pak je přidána složka. Toto je užitečné při seskupování sledovaných projektů.

Pole Uživatelské jméno a Heslo by měla být vyplněna, pokud úložiště neposkytuje anonymní přístup pro čtení a pouze pokud ověření neukládá Subversion. Pokud přistupujete ke sledovanému úložišti pomocí TortoiseSVn nebo jiných klientů svn a ověření jste již uložili, tak toto nechejte prázdné - pak nemusíte tyto projekty upravovat ručně, změní-li se heslo.

Interval sledování v minutách určuje časovou prodlevu mezi jednotlivými kontrolami. Nejmenší interval je jedna minuta.

interval kontroly

Pokud mnoho uživatelů sleduje jedno úložiště a server má omezené množství přenositelných dat, může správce úložiště nastavit minimální dobu intervalu pro kontrolu pomocí souboru svnrobots.txt. Podrobné vysvětlení jak toto funguje může být nalezeno na internetové stránce monitoru projektů:

http://stefanstools.sourceforge.net/svnrobots.html