Příklad klíčového slova

Příklad uvedený níže ukazuje, jak jsou klíčová slova v šablonovém souboru nahrazena ve výstupním souboru.

// Zkouškový soubor pro SubWCRev

char *Revision   = "$WCREV$";
char *Revision16  = "$WCREV&0xFF$";
char *Revisionp100 = "$WCREV+100$";
char *Revisionm100 = "$WCREV-100$";
char *Modified   = "$WCMODS?Změněno:Nezměněno$";
char *Unversioned = "$WCUNVER?Nalezeny položky bez verze:žádné položky bez verze$";
char *Date     = "$WCDATE$";
char *CustDate   = "$WCDATE=%a, %d %B %Y$";
char *DateUTC    = "$WCDATEUTC$";
char *CustDateUTC  = "$WCDATEUTC=%a, %d %B %Y$";
char *TimeNow    = "$WCNOW$";
char *TimeNowUTC  = "$WCNOWUTC$";
char *RevRange   = "$WCRANGE$";
char *Mixed     = "$WCMIXED?Smíšené revize PK:Nesmíšené$";
char *URL      = "$WCURL$";
char *isInSVN    = "$WCINSVN?s verzí:bez verze$";
char *needslck   = "$WCNEEDSLOCK?PRAVDA:NEPRAVDA$";
char *islocked   = "$WCISLOCKED?uzamčeno:neuzamčeno$";
char *lockdateutc  = "$WCLOCKDATEUTC$";
char *lockdate   = "$WCLOCKDATE$";
char *lockcustutc  = "$WCLOCKDATEUTC=%a, %d %B %Y$";
char *lockcust   = "$WCLOCKDATE=%a, %d %B %Y$";
char *lockown    = "$WCLOCKOWNER$";
char *lockcmt    = "$WCLOCKCOMMENT$";

#if $WCMODS?1:0$
#error Zdroj je změněn
#endif

// Konec souboru

Po spuštění SubWCRev.exe cesta\k\pracovníkopii testsoubor.tmpl testspubor.txt, výstupní soubor testsoubor.txt by vypadal takto:

// Zkouškový souboru pro SubWCRev

char *Revision   = "22837";
char *Revision16  = "53";
char *Revisionp100 = "22937";
char *Revisionm100 = "22737";
char *Modified   = "Změněno";
char *Unversioned = "žádné položky bez verze";
char *Date     = "2012/04/26 18:47:57";
char *CustDate   = "Čt, 26 duben 2012";
char *DateUTC    = "2012/04/26 16:47:57";
char *CustDateUTC  = "Čt, 26 duben 2012";
char *TimeNow    = "2012/04/26 20:51:17";
char *TimeNowUTC  = "2012/04/26 18:51:17";
char *RevRange   = "22836:22837";
char *Mixed     = "Smíšená revize PK";
char *ExtAllFixed  = "Všechny externí pevné";
char *IsTagged   = "Neoznačeno";
char *URL      = "https://svn.code.sf.net/p/tortoisesvn/code/trunk";
char *isInSVN    = "s verzí";
char *needslck   = "NEPRAVDA";
char *islocked   = "neuzamčeno";
char *lockdateutc  = "1970/01/01 00:00:00";
char *lockdate   = "1970/01/01 01:00:00";
char *lockcustutc  = "Čt, 01 leden 1970";
char *lockcust   = "Čt, 01 leden 1970";
char *lockown    = "";
char *lockcmt    = "";

#if 1
#error Zdroj je změněn
#endif

// Konec souboru

Tip

Takovýto soubor bude zahrnut do sestavení, takže byste očekávat, že bude mít verzi. Ujistěte se, že šablonový soubor má verzi a ne vytvořený soubor, jinak pokaždé, když znovu vytvoříte souboru s verzí budete muset změny odevzdat, což znamená, že souboru s verzí je třeba aktualizovat.