Nahrazení Klíčového Slova

Pokud jsou zadány zdrojové a cílové soubory, SubWCRev zkopíruje zdroj do cíle, nahrazujíc klíčová slova takto:

Tabulka 6.3. Seznam dostupných klíčových slov

Klíčové slovoPopis
$WCREV$Nahrazeno nejvyšší odevzdanou revizi pracovní kopie.
$WCREV&$Nahrazeno nejvyšší odevzdanou revizi pracovní kopie. Spojeno pomocí AND s hodnotou po znaku &. Například: $WCREV&0xFFFF$
$WCREV-$, $WCREV+$Nahrazeno nejvyšší odevzdanou revizi pracovní kopie hodnotou po znaku + nebo -, která je buď přičtena nebo odečtena. Například: $WCREV-1000$
$WCDATE$, $WCDATEUTC$Nahrazeno datem/časem odevzdání nejvyšší odevzdané revize. Ve výchozím nastavení se používá mezinárodní formát: rrrr-mm-dd hh:mm:ss . Případně můžete zadat vlastní formát, který bude používán v strftime(), například: $WCDATE=%a %b %d %I:%M:%S %p$. Pro seznam dostupných formátovacích znaků se podívejte na odkaz on-line.
$WCNOW$, $WCNOWUTC$Nahrazeno aktuálním systémovým datem/časem. Toto může být použito k označení času sestavení. Formátování času lze také použít, jak je popsáno v $WCDATE$.
$WCRANGE$Nahrazeno rozsahem aktualizovaných revizí pracovní kopie. Pokud je pracovní kopie v konzistentním stavu, bude to jediná revizi. Pokud pracovní kopie obsahuje směs revizí a to buď kvůli tomu, že je zastaral, nebo v důsledku úmyslné aktualizace na revizi, pak rozsah se zobrazí ve formě 100:200.
$WCMIXED$$WCMIXED?TText:FText$ je nahrazen TText pokud existují smíšené aktualizace revizí, nebo FText pokud ne.
$WCMODS$$WCMODS?TText:FText$ je nahrazeno TText v případě, že existují místní úpravy, nebo FText pokud ne.
$WCUNVER$$WCUNVER?TText:FText$ je nahrazen TText pokud v pracovní kopii existují položky bez verze, nebo FText pokud ne.
$WCEXTALLFIXED$$WCEXTALLFIXED?TText:FText$ je nahrazen TText když všechny externí jsou zadány na konkrétní revizi, nebo FText, pokud ne.
$WCISTAGGED$$WCISTAGGED?TText:FText$ je nahrazen TText pokud URL úložiště obsahuje vzor zařazení značky, nebo FText pokud ne.
$WCURL$Nahrazeno URL adresou úložiště cesty pracovní kopie předaná SubWCRev.
$WCINSVN$$WCINSVN?TText:FText$ je nahrazeno TText pokud má položka verzi, nebo FText pokud ne.
$WCNEEDSLOCK$$WCNEEDSLOCK?TText:FText$ je nahrazeno TText v případě, že položka má nastavenu vlastnost svn:needs-lock, nebo FText pokud ne.
$WCISLOCKED$$WCISLOCKED?TText:FText$ je nahrazeno TText v případě, že záznam je uzamčen, nebo FText pokud ne.
$WCLOCKDATE$, $WCLOCKDATEUTC$Nahrazeno datem zamknutí. Formátování času lze použít, jak je popsáno v $WCDATE$.
$WCLOCKOWNER$Nahrazeno jménem majitele zámku.
$WCLOCKCOMMENT$Nahrazeno komentářem k zámku.
$WCUNVER$$WCUNVER?TText:FText$ je nahrazen TText pokud v pracovní kopii existují soubory nebo složky bez verze, nebo FText pokud ne.


SubWCRev přímo nepodporuje vnořování výrazů, takže například nemůžete použít výraz jako:

#define SVN_REVISION   "$WCMIXED$?WCRANGE$:$WCREV$$"

Ale většinou je toto možné obejít jinými způsoby, například:

#define SVN_RANGE    $WCRANGE$
#define SVN_REV     $WCREV$
#define SVN_REVISION   "$WCMIXED?SVN_RANGE:SVN_REV$"

Tip

Některá z těchto klíčových slov platí pro jednotlivé soubory, nikoli na celou pracovní kopii, takže má smysl je použít když SubWCRev je zavolán pro skenování jednoho souboru. To se týká $WCINSVN$, $WCNEEDSLOCK$, $WCISLOCKED$, $WCLOCKDATE$, $WCLOCKOWNER$ a $WCLOCKCOMMENT$.