Manuals

Estä kontekstivalikon komentoja

Versiosta 1.5 alkaen TortoiseSVN sallii kontekstivalikon komentojen estämisen (oik. piilottamisen). Koska tällaista ominaisuutta ei pitäisi käyttää ilman harkintaa, sen asettamiseen ei ole käyttöliittymää vaan se on tehtävä suoraan Windows-rekisteriin. Piirrettä voidaan käyttää estämään muutamia komentoja käyttäjiltä, joiden ei tulisi käyttää niitä. Huomaa kuitenkin, että vain Resurssienhallinnan kontekstivalikon komennot estetään: ne ovat yhä saatavilla muilla keinoin, esim. komentoriviltä tai jopa muiden TortoiseSVN-komentoikkunoiden kautta!

Rekisteriavaimet, joissa näytettävät kontekstivalikon komennot on määritelty, ovat HKEY_CURRENT_USER\Software\TortoiseSVN\ContextMenuEntriesMaskLow ja HKEY_CURRENT_USER\Software\TortoiseSVN\ContextMenuEntriesMaskHigh.

Kukin rekisteriavain on DWORD-arvo, jonka jokainen bitti vastaa tiettyä valikon komentoa. Asetettu bitti tarkoittaa, että vastaava valikon komento on estetty.

Taulu C.1. Valikon komennot ja niiden arvot

ArvoValikon komento
0x0000000000000001Hae työkopio
0x0000000000000002Päivitä
0x0000000000000004Toimita
0x0000000000000008Lisää
0x0000000000000010Palauta
0x0000000000000020Siivoaminen
0x0000000000000040Ratkaise
0x0000000000000080Vaihda
0x0000000000000100Tuo
0x0000000000000200Vie
0x0000000000000400Luo arkisto tänne
0x0000000000000800Luo haara / merkitty versio
0x0000000000001000Yhdistä
0x0000000000002000Poista
0x0000000000004000Nimeä uudelleen
0x0000000000008000Päivitä versioon
0x0000000000010000Vertaa
0x0000000000020000Näytä loki
0x0000000000040000Muokkaa ristiriitoja
0x0000000000080000Siirrä
0x0000000000100000Tarkista muutokset
0x0000000000200000Selvitä tekijät
0x0000000000400000Arkistoselain
0x0000000000800000Selvitä tekijät
0x0000000001000000Luo paikkatiedosto
0x0000000002000000Käytä paikkatiedosto
0x0000000004000000Versiograafi
0x0000000008000000Lukitse
0x0000000010000000Poista lukko
0x0000000020000000Ominaisuudet
0x0000000040000000Vertaa paikantimen kanssa
0x0000000080000000Poista versioimattomat tiedostot
0x0000000100000000Yhdistä kaikki
0x0000000200000000Vertaa edellisen version kanssa
0x0000000400000000Liitä
0x0000000800000000Päivitä työkopio
0x0000001000000000Vertaa myöhemmin
0x0000002000000000Vertaa 'tiedostonimen' kanssa
0x0000004000000000Unified diff
0x2000000000000000Asetukset
0x4000000000000000Ohje
0x8000000000000000Tietoja


Esimerkki: estääksesi komennot Sijoita työkopio uudelleen, Poista versioimattomat tiedostot ja Asetukset, lisää komentoihin kytketyt arvot seuraavasti:

  0x0000000000080000
+ 0x0000000080000000
+ 0x2000000000000000
= 0x2000000080080000

Alempi DWORD-arvo (0x80080000) on sitten talletettava avaimeen HKEY_CURRENT_USER\Software\TortoiseSVN\ContextMenuEntriesMaskLow; ylempi DWORD -arvo (0x20000000) puolestaan avaimeen HKEY_CURRENT_USER\Software\TortoiseSVN\ContextMenuEntriesMaskHigh.

Palauttaaksesi vanhan toiminnallisuuden riittää, kun tuhoat molemmat rekisteriavaimet.

TortoiseSVN homepage