Manuals

TortoiseIDiff-komennot

Kuvien vertailutyökalulla on muutamia valitsimia, joita voi käyttää ohjaamaan työkalun käynnistymistä. Ohjelman nimi on TortoiseIDiff.exe.

Alla oleva taulukko luettelee kaikki valitsimet, jotka voi välittää kuvien vertailutyökalulle komentoriviltä.

Taulu D.2. Komentoriviparametrit

ValitsinKuvaus
:leftPolku vasemmalla näytettävään tiedostoon.
:lefttitleOtsikko, jota käytetään kuvanäkymässä kuvatiedoston koko polun sijaan.
:rightPolku oikealla näytettävään tiedostoon.
:righttitleOtsikko, jota käytetään kuvanäkymässä kuvatiedoston koko polun sijaan.
:overlayJos määritelty, vaihtaa kuvien vertailutyökaluun päällekkäistilan (alpha-sekoitus).
:fitJos määritelty, sovittaa molemmat kuvat yhteen.
:showinfoNäyttää tietoja kuvasta.


Esimerkki (syötä yhdelle riville):

TortoiseIDiff.exe /left:"c:\images\img1.jpg" /lefttitle:"image 1"
         /right:"c:\images\img2.jpg" /righttitle:"image 2"
         /fit /overlay

TortoiseSVN homepage