Manuals

Tsvncmd-paikantimien käsittely

TortoiseProc-ohjelma voidaan käynnistää web-sivulta käyttämällä erityisiä paikantimia.

TortoiseSVN rekisteröi uudentsvncmd:-yhteyskäytännön, jota voidaan käyttää luomaan hyperlinkkejä, jotka suorittavat TortoiseSVN-komentoja. Komennot ja parametrit ovat samoja kuin TortoiseSVN-komentoriviparametrit.

tsvncmd:-paikantimen muoto on seuraava:

tsvncmd:command:cmd?parameter:paramvalue?parameter:paramvalue

missä cmd on jokin sallittu komento, parameter on jonkin parametrin nimi (esim. path tai revision), ja paramvalue on parametrille annettu arvo. Sallittujen parametrien joukko riippuu käytetystä komennosta.

Seuraavat komennot ovat sallittuja tsvncmd:-paikantimien yhteydessä:

Esimerkkipaikannin voisi näyttää seuraavalta:

<a href="tsvncmd:command:update?path:c:\svn_wc?rev:1234">Update</a>

, tai mutkikkaammassa tapauksessa:

<a href="tsvncmd:command:showcompare?
url1:https://svn.code.sf.net/p/stefanstools/code/trunk/StExBar/src/setup/Setup.wxs?
url2:https://svn.code.sf.net/p/stefanstools/code/trunk/StExBar/src/setup/Setup.wxs?
revision1:188?revision2:189">compare</a>

TortoiseSVN homepage