Manuals

Sanasto

Lisää

Subversion-komento, jota käytetään lisäämään tiedosto tai kansio työkopioosi. Uudet kohteet lisätään arkistoon, kun teet toimituksen.

Kantaversio (BASE)

Tiedoston tai kansion nykyinen kantaversion työkopiossasi. Tämä on se versio, johon tiedosto tai kansio siirtyi, kun viimeksi teit työkopion haun, päivityksen tai toimituksen. BASE-version ei tavallisesti ole sama kuin HEAD-versio.

Selvitä tekijät

Tämä komento on vain tekstitiedostoille; se yhdistää jokaiseen riviin tiedon siitä, missä arkistoversiossa sitä viimeksi muutettiin, ja kuka muutoksen teki. Graafisella käyttöliittymällä varustettu versiomme tästä on nimeltään TortoiseBlame; se myös näyttää toimituspäiväyksen, kellonajan ja lokiviestin, kun viet hiiren versionumeron päälle.

Haara

Versionhallintajärjestelmissä käytetty termi, joka kuvaa tilannetta, jossa ohjelmiston kehitys eriytyy kahdelle eri polulle. Voit luoda haaran pääkehityshaarasta (usein "trunk") kehittääksesi uutta ominaisuutta ilman, että pääkehityshaara muuttuu epävakaaksi. Voit myös tehdä vakautushaaran, johon korjataan vain virheitä, samalla kun uudet ominaisuudet lisätään (epävakaaseen) päähaaraan. Subversionissa haarat on toteutettu halpoina kopioina.

Hae työkopio

Subversion-komento, joka luo paikallisen työkopion tyhjään hakemistoon noutamalla versioidut tiedostot arkistosta.

Siivoaminen

Lainaus Subversion-kirjasta: Siivoa työkopio palautuvasti, poistamalla lukitukset ja jatkamalla kesken jääneitä toimintoja. Jos törmäät joskus virheeseen työkopio lukittu, suorita tämä komento poistaaksesi vanhentuneet lukot ja saadaksesi työkopiosi jälleen käyttökelpoiseksi. Huomaa, että tässä yhteydessä lukitus viittaa tiedostojärjestelmän lukitukseen, ei arkiston lukkoihin.

Toimita

Tämä Subversion-komento siirtää muutokset paikallisesta työkopiostasi arkistoon, luoden samalla uuden arkistoversion.

Ristiriita

Kun arkiston muutokset yhdistetään paikallisiin muutoksiin, ne ovat joskus samojen tiedostojen samoilla riveillä. Tässä tapauksessa Subversion ei voi automaattisesti päättää, mitä versiota käyttää - tiedoston sanotaan olevan ristiriitainen. Sinun on muokattava tiedostoa käsin ja ratkaistava ristiriita ennen kuin voit toimittaa uusia muutoksia arkistoon.

Kopio

Subversion-arkistossa voi kopioida yksittäisiä tiedostoja tai kokonaisen puun. Nämä toiminnot on toteutettu halpoina kopioina, jotka ovat ikään kuin linkkejä alkuperäiseen ja vievät siten erittäin vähän tilaa. Kopiointi säilyttää kohteen historian kopiossa, joten voit jäljittää muutoksia, jotka tehtiin ennen kopion tekoa.

Poista

Kun poistat versioidun kohteen (ja toimitat muutoksen arkistoon), se ei enää näy arkistossa toimitetusta versiosta lähtien. Kohde on kuitenkin yhä olemassa aiemmissa arkistoversioissa, joten siihen on yhä mahdollista päästä käsiksi. Jos tarpeen, voit kopioida poistetun kohteen ja herättää sen henkiin, muutoshistoria mukaan lukien.

Vertaa

Lyhennysmerkintä komennolle Vertaa. Hyödyllinen, jos haluat nähdä, mitä muutoksia on tehty.

Vie

Komento tuottaa kopion versioidusta kansiosta ilman .svn-kansioita.

FSFS

Subversionin tiedostojärjestelmä, jota käytetään arkistojen toteutustekniikkana. Voidaan käyttää verkkojakojen kanssa. Oletustekniikka Subversion-versiosta 1.2 eteenpäin.

GPO

Ryhmäkäytäntöolio.

HEAD-versio

Tiedoston tai kansion viimeisin versio arkistossa.

Tuo

Subversion-komento, joka tuo kokonaisen kansiohierarkian arkistoon yhtenä versiona.

Lukitse

Kun lukitset versioidun kohteen, siihen ei voida toimittaa muutoksia muualta kuin siitä työkopiosta, jossa lukitus tehtiin.

Loki

Näyttää tiedoston tai kansio versiohistorian. Tunnetaan myös nimellä Historia.

Historia

Näyttää tiedoston tai kansion versiohistorian. Tunnetaan myös nimellä Loki.

Yhdistä

Prosessi, jolla arkiston muutokset lisätään työkopioosi hävittämättä paikallisesti tekemiäsi muutoksia. Joskus näitä muutoksia ei voida ratkoa automaattisesti, ja silloin työkopion sanotaan olevan ristiriitainen.

Yhdistäminen tapahtuu automaattisesti, kun päivität työkopiosi. Voit myös yhdistää yksittäisiä muutoksia toisesta haarasta TortoiseSVN:n yhdistämisikkunassa.

Paikka

Jos työkopiossa on muutoksia vain tekstitiedostoihin, on mahdollista käyttää Subversionin Vertaa-komentoa (diff) näiden muutosten kuvaamiseksi yhdessä tiedostossa unified diff-muodossa. Tällaista tiedostoa kutsutaan usein Paikaksi (patch), ja se voidaan välittää sähköpostilla jollekulle ja käyttää toisessa työkopiossa. Henkilö, jolla ei ole toimitusoikeuksia, voi toimittaa paikkatiedoston kehittäjälle, jolla tällainen oikeus on. Paikan voi myös lähettää postituslistalle katselmoitavaksi.

Ominaisuus

Tiedostojen ja kansioiden versioinnin lisäksi Subversion sallii versioidun metatiedon (ominaisuuksien) lisäämisen yksittäisille tiedostoille ja kansioille. Kullakin ominaisuudella on nimi ja arvo (vrt. rekisteriavain). Subversion käyttää sisäisesti muutamia ominaisuuksia, joilla on erityismerkitys (esim. svn:eol-style). Sama pätee TortoiseSVN:ään (esim. tsvn:logminsize). Voit myös vapaasti lisätä omia ominaisuuksiasi.

Siirrä

Jos arkistosi siirtyy esim. uuteen hakemistoon tai uudelle palvelimelle, joudut sijoittamaan työkopion uudelleen jotta sen arkistopaikantimet osoittavat uuteen paikkaan.

Huomaa: tätä komentoa tulee käyttää vain, jos työkopio viittaa saman arkiston samaan paikkaan ja itse arkisto siirtyy. Useimmissa muissa tapauksissa haluat sen sijaan luultavasti käyttää komentoa Vaihda.

Arkisto

Arkisto on keskeinen paikka, mihin tietoa talletetaan ja missä sitä ylläpidetään. Arkisto voi olla paikka, joka jakaa useita tietokantoja tai tiedostoja verkon yli; arkisto voi myös olla paikka, joka on suoraan käyttäjän saatavilla ilman, että tietoa tarvitsee hakea verkosta.

Ratkaise

Kun työkopion tiedostot jäävät yhdistämisen jälkeen ristiriitatilaan, ristiriidat on ratkottava kehittäjän toimesta jollain työkalulla (esim. TortoiseMerge). Tätä toimenpidettä kutsutaan ristiriitojen ratkaisemiseksi. Kun työ on valmis, voit merkitä ristiriitaiset tiedostot ratkaistuiksi, minkä jälkeen ne voidaan toimittaa arkistoon.

Palauta

Subversion säilyttää paikallista alkuperäistä kopiota jokaisesta tiedostosta sellaisena, kuin se oli viimeisen työkopion päivityksen yhteydessä. Jos teet muutoksia ja päätät perua ne, voit käyttää komentoa palauta palauttaaksesi alkuperäisen version.

Versio

Joka kerta kun toimitat joukon muutoksia, luot uuden version arkistoon. Jokainen versio esittää arkiston tilaa tietyssä kohtaa sen historiassa. Jos haluat siirtyä taakse päin ajassa, voit tutkia arkistoa sellaisena kuin se oli versiossa N.

Toisessa mielessä versio voi viitata siihen muutosten joukkoon, jotka tehtiin versiota luotaessa.

Versio-ominaisuus (revprop)

Aivan kuten tiedostoilla voi olla ominaisuuksia, niin voi myös kullakin arkiston versiolla. Joitakin erityisiä versio-ominaisuuksia lisätään automaatitsesti, kun versio luodaan, nimittäin: svn:date svn:author svn:log, joiden avulla esitetään toimitusaika, toimittaja ja lokiviesti. Näitä ominaisuuksia voi muokata, mutta niitä ei versioida, joten kaikki muutokset ovat pysyviä eikä niitä voida perua.

SVN

Subversionista usein käytetty lyhenne

Erityisen Subversion-yhteyskäytännön nimi, jota käyttää svnserve -arkistopalvelu.

Vaihda

Samoin kuin päivitä-versioon muuttaa työkopion aikaikkunan osoittamaan eri kohtaan historiassa, samoin komento vaihda muuttaa työkopion tilaikkunaa siten, että se osoittaa eri osaan arkistoa. Se on erityisen hyödyllinen kun työskennellään sellaisen päähaaran ja kehityshaarojen kanssa, joissa vain muutamat tiedostot poikkeavat toisistaan. Voit vaihtaa työkopiosi näitten välillä, ja vain muuttuneet tiedostot siirretään.

Päivitä

Tämä Subversion-komento hakee viimeisimmät muutokset arkistosta työkopioosi, yhdistäen muitten mahdollisesti tekemät muutokset paikallisiin muutoksiisi.

Työkopio

Paikallinen hiekkalaatikkosi, alue jossa työskentelet versioitujen tiedostojen kanssa. Sijaitsee tavallisesti paikallisella kiintolevylläsi. Työkopio luodaan suorittamalla Hae työkopio -komento arkistosta, ja saat siirrettyä muutoksesi takaisin arkistoon komennolla Toimita.

TortoiseSVN homepage